Sfânta Euharistie este cea mai însemnată dintre toate Tainele Bisericii,  căci prin intermediul ei omul ajunge la punctul cel mai înalt spre care se poate îndrepta strădania sa, unirea cu Dumnezeu în chip tainic

euharistie

„Hristos rămâne întru noi și noi întru El“ (Ioan 6, 56). Unirea cu Hristos în Euharistie este și actul de înfăptuire și creștere continuă a relațiilor dinlăuntrul unității Bisericii ca trup al lui Hristos, desăvârșindu-se astfel lucrarea începută prin Botez și Mirungere. De aceea, Sfânta Euharistie este prin excelență Taina unității Bisericii. Dacă în celelalte Taine Hristos este prezent în chip nevăzut prin lucrarea Sa, în Euharistie este prezent prin însuși trupul și sângele Său sub chipul pâinii și al vinului.

Prin acestă Taină El se dă deplin membrilor Bisericii. „Euharistia este împlinirea iconomiei iubirii lui Dumnezeu față de oameni și a unirii Sale cu noi. Euharistia ca inimă a Bisericii îi unește pe toți credincioșii cu Hristos Cel ce se jertfește. ,,Biserica crește și se înalță prin Euharistie care este mijlocul de realizare și de menținere a Bisericii. Existăo corespondență, o dependență și o relație de cauză și efect între trupul lui Hristos care se jertfește pe altar și trupul tainic al Bisericii. De fapt, Hristos se jertfește în Euharistie pentru trupul său tainic și pentru fiecare mădular al acestuia. Euharistia este centrul dinamic, sufletul Bisericii. Hristos nu poate fi trăit și simțit în Biserică în afara Euharistiei. Prin intermediul acestei Taine omul se împărtășește cu Izvorul harului care este Hristos Domnul. Sfânta Euharistie este Taina încorporării și a creșterii în Hristos, este izvorul vieții spirituale mereu sporite a credincioșilor.

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 7 din 17 februarie 2018