Scrie:  Prot. Emanuel Tăpălagă, Vicar eparhial

Sfântul Botez este întâia dintre Tainele Sfintei Biserici; este ușa prin care se intră în Biserică, pentru cã numai devenind membri ai Bisericii lui Hristos ne putem învrednici și de primirea celorlalte Sfinte Taine.

Botezul este încorporarea în Trupul Tainic al lui Hristos care este Biserica. Sfântul Apostol Pavel dã o definiție a Bisericii în Epistola cãtre Efeseni, zicând cã Biserica este Trupul Tainic al lui Hristos, universal și fiecare creștin din Biserică este un membru al acestui Trup, iar El, adică, Hristos, este Capul. În acest Trup universal care este Biserica, adică Trupul lui Hristos, noi intrăm prin Taina Sfântului Botez. Nuexistă mântuire fără Botezul creștin și nici fără Biserică.

Botezul este începutul drumului sfințeniei. De aici începe sfințenia care se desăvârșește apoi, pas cu pas, în viața creștinului. Botezul este devenirea unei făpturi noi, adică făptura nouă pe care o câștigăm în Hristos, în Biserică, în comuniune cu Hristos după intrarea în Trupul Său, adică în Botezul creștin.

Botezul este câștigarea statutului virtual de membru al Împărăției lui Dumnezeu. Botezul nu-ți oferã statutul definitiv de membru al comuniunii cu Dumnezeu, al Împărăției lui Dumnezeu.

Acesta îți oferă posibilitatea, îți deschide drumul, iar tu realizezi prin virtuți, în colaborare cu Mântuitorul Iisus Hristos, statutul desăvârșit, final, de membru al Împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este veșnica noastră comuniune cu Dumnezeu. De la Botez începe drumul anevoios al desăvârșirii noastre, al obținerii sfințeniei, ca în final, dincolo de moarte, sã fim veșnic cu Dumnezeu în comuniune.

Articolul integral îl puteți citi în nr. 3 din 20 ianuarie 2018