În decursul săptămânii lăsate în urmă, deputatul provincial Jelena Jovanović, însoţită de colaboratori, a efectuat o vizită de lucru în Comuna Alibunar. Cu acest prilej a avut întrevederi cru preşedintele Comunei Alibunar, Predrag Belić, la discuţii luând parte şi membrii Consiliului Comunal: Adriana Sfera, responsabilă pentru Învăţământ, şi Vesna Purić, consilier. 
Subiectul principal de discuţie la aceste întrevederi s-a referit la asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale etniei rrome, fiind realizat şi un dialog deschis cu reprezentanţii autoguvernării locale, cu privire la schimbul de experienţă în domeniul educaţiei, cu accentul pe posibilităţile de socializare a famiilor de naţionalitate rromă.
– La momentul de faţă se poate constata faptul că există multe programe şi proiecte implementate de Primăria comunală, unele dintre ele constituind un impact asupra îmbunătăţirii vieţii comunităţii rome. În expunerile noastre vom încerca să prezentăm o analiză referitoare la problemele cu care se confruntă persoanele de etnie rromă, în special copiii şcolari, şi vom face tot posibilul în vederea soluţionării situaţiei existente. În această ordine de idei doresc să menţionez activităţile pe care le-am întreprins cu scopul asigurării şi distribuirii de manuale şi rechizite şcolare gratuite. Autoguvernarea locală respectă pe deplin realizarea drepturilor etniei rrome în domeniul învăţământului general, astfel că au fost angajaţi un număr mare de asistenţi pedagogici, care sunt incluşi în procesul de învăţământ în şcolile generale şi în grădiniţele de copii, care oferă un program de educaţie individualizat, realizat cu sprijinul studenţilor care îşi efectuează practica pedagogică, a precizat, printre altele, primarul Comunei Alibunar, Predrag Belić.
Referitor la această temă de discuţie, onoratul oaspete a vorbit despre importanţa realizării procesului de incluziune a populaţiei rrome în toate sferele sociale, menţionând că acestea sunt unele dintre obiectivele principale trasate de organele proviciale în vederea respectării drepturilor esenţiale ale minorităţilor naţionale care trăiesc pe teritoriul multietnic al Provinciei Autonome Voivodina.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea” nr. 44 din 4 noiembrie 2017