Misiunea pe care a avut-o Matthew Palmer, locţiitorul interimar al adjunctului secretarului de Stat American pentru Chestiuni Europene şi Euro-Asiatice, la întâlnirea cu președintele Serbiei,…