Când am început  să scriu primele cuvinte despre tânăra familie „Un torăcean şi o sărcianţă”Todor (Ianu) din Torac, în minte mi-a venit esenţa Tainei Nunţii sau a Cununiei. Nunta este cea mai veche taină a  lumii, întemeiată de Însuşi Dumnezeu în Rai când i-a zis lui Adam: „Nu este bine să fie omul singur”.  Lui Adam şi Evei le-a dat poruncă: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul”.

Prin urmare,  nunta stă la temelia vieţii pe pământ. De aceea, ea a fost binecuvântată şi de Mântuitorul Iisus Hristos, Care a participat la vestita nuntă biblică din Cana Galileii şi a făcut aici prima Sa minune.  Scopul principal al „nunţii” creştine este naşterea copiilor, atât câţi îi va rândui pentru fiecare familie binecredincioasă ortodoxă, precum este tânăra familie Todor (Ianu) din Torac.

Motto: „Nu-s pe lume bucurii,

Ca atunci când ai copii,

Când laşi flori în urma ta,

Împlinită ţie viaţa”

(Cântec popular bănăţean)

 

De  câţiva ani încoace, Toracul este martorele unei tendinţe în rândul tinerilor  care n-a fost consemnată decât prin anii 60, 70 ai secolului trecut. Ea constă în căsnicii tot mai numeroase a tinerilor torăceni,  care se hotărăsc să rămână la sat,  la vatra părintească. Aşa cum spune în versuri cunoscutul poet moldovean Grigorie Vieru, „casa părintească nu se vinde”. Al doilea lucru,  unul simbolic, este revenirea în localitatea de pe Bega  a berzelor  în stoluri.

Printre aceste familii tinere  şi frumoase, care în ultimul timp şi-au zis da în faţa ofiţerului stării civile,  este şi familia Todor, cunoscută la Torac cu porecla bănăţeană Ianu. La ora actuală, ea este printre puţinele din satul de pe Bega care,  aidoma familiilor torăcene de altădată, sunt foarte numeroase,  cu  patru generaţii într-o casă.

Din prima generaţie face parte Ghiţă Ianu,  născut în anul 1944 şi de curând zelos crâsnic la lăcaşul sfânt din Toracu Mare. De când se ştie a lucrat ca tractorist la cooperativa agricolă „Grmeci” din Jitişte, astăzi sediul comunal. Este,  de altfel,  un fidel cititor al saptămânalului „Libertatea” şi  un mare iubitor de  muzică populară românească bănăţeană. A fost printre primii ascultători din Torac  ai postului de  radio Reşiţa.

Generaţia de mijloc:  Nicu şi Ileana

Din cea de-a doua generaţie a familiei Todor (Ianu) face parte fiul lui Ghiţă, Nicu,  care şi-a întemeiat familia cu consoarta lui  Ileana. Nicu s-a născut în anul 1966 şi a terminat şcoala Medie de Măcelari din Zrenianin. De mai mulţi ani lucrează la măcelăria „Pap” din oraşul de pe Bega, atât ca vânzător,  cât şi ca bucătar pentru specialităţile sărbeşti la grătar.

Ionel MIAT

Articolul integral îl puteţi citi în numărul 30 din 28 iulie 2018.