Încă două remarcabile reviste, de profil diferit – au scris şi publicat despre noi.

Revista de cultură şi tradiţie populară „Răstimp” [Anul XXI, Nr. 2(84) 2018] care apare trimestrial şi ai cărei editori sunt Consiliul Judeţean Mehedinţi şi Centrul Cultural „Nichita Stănescu” (director Emilia Mihăilescu), îngrijită de Ioan Lascu, aduce un in memoriam închinat celui care a fost Jean Băileşteanu, care, pregătit să relanseze activitatea Filialei U.S.R. din Craiova, la nici trei zile de la numirea în funcţia de preşedinte al Filialei Craiova a U.S.R. a plecat de la cele lumeşti. Autorul textului,  prof. dr. Ioan Lascu (acum preşedinte al Filialei Craiova),  subliniază: „Jean Băileşteanu va rămâne în literatura română ca un renumit prozator al satului de câmpie din „Oltenia de jos. ,,Drum în tăcere”, ,,Povestiri de pe Desnăţui”, ,,Nunta lui Petre”, ,,Dealul lupului”, ,,Clopotul viselor”, sunt cărţi ce nu vor fi uitate. Istorie, viaţă, oameni şi locuri, întâmplări neobişnuite, anecdote – şi-au găsit loc în cărţile lui. Jean Băileşteanu a fost socotit drept un Marin Preda al Câmpiei Doljului. Este un prozator care a pus totodată în valoare graiul acestui ţinut, aşa cum a făcut şi Marin Sorescu în ,,La Lilieci”. Este un merit şi o ispravă rară”.

În frumoasa revistă de tradiţie populară „Răstimp” citim şi alte contribuţii deosebite: „Olăritul şi ceramica în Mehedinţi” de Varvara Magdalena Măneanu; minunatul studiu despre „Originea, funcţionalitatea şi semnificaţia simbolurilor” de Ştefan Enache; „Legende contemporane: ceramica de Şişeşti” de Titu Dinuţ; „Centenarul Marii Unirii. Piese inedite din tezaurul revistei „Izvoraşul” de Victor Rusu, „Dicţionar de regionalisme” şi teribila „Balada lui Tudor Vladimirescu”, culeasă de Florian Copcea în anul 1984 de la Grigore Pupăză (58 de ani) în satul Valea Copcii; apoi,  „Mitologia minerului” de Mihai Barbu.

Cu tot respectul constatăm că redactorul-şef Ioan Lascu nu uită de tradiţia românească din Banatul Sârbesc/P.A. Voivodina, cea octogenară a săptămânalului „Libertatea”, a revistei „Lumina” (despre unele a şi scris în alte reviste din România, precum în „Convorbiri literare” la Iaşi sau în „Scrisul românesc” de la Craiova), apoi „Tinereţea” sau „Tibiscus” – dar, de data aceasta, s-a aplecat asupra altor aspecte de interes tematic pentru revista pe care o conduce. În articolul „Comunităţi. Nu uita că eşti român” (p. 28-29) scrie despre „Floare de latinitate”, revista Consiliului Naţional al Minorităţii Române din Serbia, amintind şi domeniile de preocupare ale celor patru departamente ale acestuia (învăţământ Anişoara Ţăran); cultură (Marinel Bugar); informare (Nicu Ciobanu) şi uzul oficial al limbii şi grafiei (Daniel Ungur), dar şi despre faptul că – „O nemulţumire veche a confraţilor din sudul Dunării ţine de încetineala cu care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti parcurge procedeurile de acordare a cetăţeniei române pentru românii din Serbia”.

Ioan BABA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 20 octombrie 2018.