Unirea şi Literatura
De 1 decembrie 1918 ne despart decenii de cuget și suflu național, care își înfiripase rădăcinile încă din vremea lui Mihai Viteazul. În acea zi, „România nouă”, ziar editat la Chișinău de ardeleanul Onisifor Ghibu, informa cititorii despre evenimentul ce urma să aibă loc la Alba-Iulia. ,,În cetatea de la Alba-Iulia, care a văzut acum 318 ani în cuprinsul ei pe făptuitorul unirii tuturor românilor, se petrece astăzi cel mai însemnat fapt din întreaga noastră istorie de aproape două mii de ani. Reprezentanții legali ai celor patru milioane de români transilvăneni, care de un mileniu întreg sufăr sub jugul unguresc, sunt adunați acolo pentru a croi, în deplină libertate, o soartă nouă, declarând pentru vecie Unirea Ardealului cu toate țările române”.

Unul dintre participanții la Marea Adunare de la Alba-Iulia a fost tânărul Lucian Blaga. Deși evenimentul era așteptat de un mileniu, premergătoare lui au fost războaiele balcanice și Primul Război Mondial. În opera cu caracter autobiografic ,,Hronicul si cântecul vârstelor”, Blaga remarca: ,,…În primăvara anului 1913, zumzetul egal al vieții noastre de liceeni (…) avea sa fie copleșit de preocupările palpitante în legătură cu complicațiile politice și războaiele din Balcani. Presimțeam că și România, ai cărei cetățeni virtuali ne socoteam, ar putea să intre în foc dintr-un moment în altul. …Politicește gândeam doar în funcție de România. …Campania din Bulgaria, pe care trupele române aveau s-o realizeze cu atâta succes, era pentru sentimentul unanim al transilvănenilor numai o deprindere în vederea altor isprăvi, un preludiu pentru o epopee…”

La începutul Primului Război Mondial, România își declara neutralitatea la Consiliul de Coroană din 21 iulie/3 august 1914 de la Sinaia, dar în hotărârea acestui consiliu se menționa: ,,România va aștepta cu arma la picior spre a intra acolo și atunci când va socoti necesar și potrivit cu interesele sale”.

Prof. Ulea Calistru

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 23 din 9 iunie 2018