COMPONENȚA NOUĂ A CONSILIULUI PENTRU RELAȚIILE INTERETNICE

La ultima ședință a Adunării municipiului Panciova au fost aleși membrii noi ai Consiliului pentru Relațiile Interetnice.

La propunerea consiliilor naționale ale minorităților naționale din Serbia și a autoguvernării locale, în componența Consiliului pentru Relații Interetnice au fost numiți: Slobodan Ovuka, președinte (reprezentant al poporului sârb), Vladimir Stoicov, vicepreședinte (reprezentant al minorității macedonene), Nedeljko Topici (reprezentant al poporului sârb), Vasile Crăinean (reprezentant al minorității române), Stevan Jovanovici (reprezentant al minorității rrome), Iștvan Jona (reprezentant al minorității maghiare) și Mihak Spișiak (reprezentant al minorității naționale slovace).
Vasile Crăinean a fost ales a doua oară membru al Consiliul pentru Relațiile Interetnice din municipiul Panciova.

Valentin MIC
Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 12 din 24 martie 2018