Periscop local - Panciova

2018, anul marilor investiții

2018, anul marilor investiții

SAŠA PAVLOV, PRIMARUL MUNICIPIULUI PANCIOVA

În mod tradițional, la cumpăna dintre ani săptămânalul ,,Libertatea” realizează convorbiri cu primarii municipiilor și comunelor.
Colaborarea bună dintre C.P.E. ,,Libertatea” și autoritățile din Municipiul Panciova nu sunt o noutate. Este vorba despre o tradiție. Din acest motiv, activitatea autoguvernării locale deține un loc aparte în paginile ziarului noastru.

– Care dintre realizările autoguvernării locale au marcat anul 2017?

– În permanență, autoguvernarea locală din Panciova și administrația municipală, cu serviciile aferente, eficientizează serviciile pe care le prestează. Totodată, pe această cale se simplifică procedurile care intră în competențele noastre. Ne străduim, fără întrerupere, să asigurăm condiții pentru facilitatea investițiilor. Introducem lucruri noi, dezvoltăm mecanisme pentru înlesnirea accesului la informații și servicii. Datorită acestor realizări, am fost identificați ca fiind un exemplu de bună practică în domeniul autoguvernărilor locale. Începând de anul trecut, Panciova a fost proclamată autoguvernarea locală cu cea mai mare transparență în Serbia. Parlamentul local este declarat cel mai responsabil din Serbia. Prin proiectul de parteneriat urban al Băncii Mondiale, Centrul pentru Prestarea Serviciilor a fost luat ca exemplu de cea mai bună practică. În contextul reformei autoguvernării locale, Panciova oferă răspunsuri pozitive și este în fața altora.
În ultimii doi ani, municipiul Panciova a investit în amenajarea infrastructurii pentru zona greenfield ,,Sever”. Aici sunt așteaptate investiții noi, mai cu seamă în capacitățile de producție. Astăzi putem spune că această zonă este complet amenajată din punctul de vedere al innfrastructurii, fiind dotată cu infrastructră electrică și energetică, apeduct, canalizare, având și acces la magistrală. Cu asistență financiară din partea Administrației pentru Investițiile Capitale a PAV, va începe cea de-a treia fază a lucrărilor de construcție pe șoseaua șoseaua 7. Nova. Cu aceasta se vor încheia lucrările de infrastructură în partea de sud a complexului.
În afară de construcția colectorului de lângă Timiș, un alt proiect infrastructural important este alimentarea cu apă a satelor din partea de nord a municipiului. Construcția rețelei de apeduct Panciova-Iabuca-Glogoni cu fonduri alocate de Banca KFW intră în fază finală. În acest fel, satele din partea de nord vor fi alimentate cu apă potabilă din apeductul orașului.
Proiectul ,,Soare bănățean pentru toți”, în valoare de 674.760 euro, a fost finanțat de Uniunea Europeană prin proiectul de colaborare transfrontalieră IPA România-Serbia. Prin acest proiect Panciova și-a modernizat centrala termică din cartierul Kotež. Au fost montate 360 de panele solare pentru încălzirea apei sanitare. Prin acest proiect se urmărește reducerea emisiilor de CO2 și folosirea surselor de energie regenerabilă.
Cel mai important proiect implementat prin colaborarea dintre orașul Panciova și Guvernul provincial, respectiv Guvernul Republicii Serbia, este reconstrucția completă a Secției de medicină internă a Spitalului General din Panciova. Guvernul Provincial a alocat 500 de milioane dinari. Pe lângă faptul că pentru acest proiect Panciova a primit 500 de milioane dinari, în anul 2017, la diferite concursuri ale PAV, s-au mai primit încă 176 de milioane dinari. Odată cu finanțarea proiectelor au fost identificate adevăratele priorități ale cetățenilor. S-au asigurat sume însemnate de bani, ceva mai puțin pentru învățământ, educație și domeniul sănătății. Totuși, s-au investit peste 173 de milioane dinari în proiectele de infrastructură și în cele capitale, în agriculturii și în protecția mediului. Cel din urmă a fost, dintotdeauna, o prioritate pentru orașul Panciova. În acest context, a avut loc reconstrucția rețelei de canalizare și curățarea rețelei de canale. Pentru multe alte lucrări a fost asigurată finanțare din partea autorităților provinciale.

– Cu ce planuri ați intrat în anul 2018?
– Autoritățile orășenești și-a luat angajamentul să asigure condiții pentru dezvoltarea economiei și crearea locurilor de muncă. Toate inițiativele sunt în coocondanță cu planurile de dezvoltare din domeniul dezvoltării locale și economice, definite în Strategia de dezvoltare a Municipiului Panciova în perioada 2014-2020. Reducerea șomajului este una dintre cele mai mari priorități ale Republicii Serbia și ale municipiul Panciova. În funcție de posibilitățile financiare, în orașul nostru a început construcția, într-o primă fază, a colectorului de pe malul Timișului. Este vorba despre colectorul de fecale de la ,,Zona industrială de nord” până la portul ,,Dunărea”. Proiectul cuprinde și reconstrucția stațiunii de pompare, situată la portul ,,Dunărea” pe un traseu de 8 kilometri; asta dacă se iau în considerare toate trei faze de realizare. Realizarea primei faze a proiectului este o condiție pentru racordarea canalizării secundare din Zona industriale de nord la rețeaua de canalizare a orașului Panciova. Este important să menționăm că realizarea acestui proiect va eficientiza sistemul de canalizare din oraș și va facilita racordarea la canalizare a cartierului Karaula. În consecință, se vor închide fosele septice, se va opri poluarea pământului și a apelor subterane. În felul acesta va fi îmbunătățit nivelul de trai. Realizarea completă a celor două proiecte este de importanță capitală pentru dezvoltarea orașului Panciova, pentru că ele permit dezvoltarea continuă a zonelor industriale și a celor urbane. În felul acesta încercăm să dăm răspuns pozitiv potențialilor investitori în cel mai scurt termen.

Valentin MIC
Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 2 din 13 ianuarie 2018