Ipipi, măi dragă!

6 decembrie 2019 0

Într-o atmosferă de festivism lipsit de vlagă, mirosind a pășunism politic postbelic, a propagandă monocoloră redusă la liniile simple ale înțelegerii „pentru tot prostul”, România…