radio novi sad
Jubileul Redacţiei Române a RNS

Anul acesta Radio Novi Sad sărbătoreşte  70 de ani de existenţă, jubileu marcat şi de Redacţia programului în limba română care şi-a început activitatea la 29 noiembrie 1949.

 Demn de menţionat că din punctul de vedere al volumului anual de producţie a programelor de radio, în perioada anilor 1975-1985 Radio Novi Sad s-a aflat pe locul trei în Iugoslavia.  Pentru dezvoltarea lui în ansamblu este important anul 1980 când Radio Novi Sad începe să difuzeze zilnic 24 de ore de program în limba sârbă, precum şi anul 1981 când se majorează volumul programului în limbile română şi slovacă de la 2 ore şi 30 minute la 4 ore zilnic şi în limba ruteană de la 2 la 3 ore zilnic. În limba maghiară a fost introdus programul nocturn emis între orele 23.00 şi 23.30.

Perioada de dezvoltare intensă şi de construire a infrastructurii pentru emiterea programului Radio-Televiziunii Novi Sad a fost terminată prin punerea în funcţiune, la 1 iulie 1988, a noului edificiu pe Dealul Vârşeţului, cu un stâlp al antenei de 150 metri înălţime, respectiv cu un sistem de antene pentru emiterea a două programe TV şi 3 programe radio.

Anul acesta se marchează jubileul de 70 de ani de activitate a Postului de Radio Novi Sad. De obicei, se spune ,,de activitate neîntreruptă”, deoarece se face excepţie de scurtele întreruperi în procesul de pregătire şi transmitere a programului Postului de Radio Novi Sad, întreruperi care au survenit între 23 aprilie şi 20 mai 1999, drept consecinţă a agresiunii NATO asupra Iugoslaviei.

.

Lucian Marina

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 28 septembrie 2019