radio novi sad
Anul acesta Radio Novi Sad sărbătoreşte  70 de ani de existenţă, jubileu marcat şi de Redacţia programului în limba română care şi-a început activitatea la 29 noiembrie 1949.

 În baza concepţiei din 1949, a fost prevăzut ca Postul de Radio Novi Sad să se dezvolte ca o instituţie comună a popoarelor şi minorităţilor naţionale din Voivodina, egale în drepturi şi nu ca un centru informativ şi cultural pentru minorităţi. Deci, nici pentru românii din Voivodina.

Postul de Radio Novi Sad, care de la bun început şi-a întemeiat activitatea  pe bogăţia şi diversitatea culturală şi creatoare a popoarelor şi naţionalităţilor din Voivodina, s-a afirmat ca o instituţie comună informativă, educativă, culturală şi ştiinţifică de primă importanţă a popoarelor şi naţionalităţilor din Voivodina.

Din an în an, programul Postului de Radio Novi Sad a fost tot mai variat.

Cel mai dezvoltat a fost programul în limba sârbo-croată, iar structura programului în limba maghiară a fost identică cu structura programului în limba sârbo-croată. Programele în limbile slovacă, română şi ruteană se pregăteau în acord cu principiile şi proporţiile stabilite, cu prilejul înfiinţării Postului de Radio Novi Sad, iar structura acestor programe a fost aproape aceeaşi ca şi structura programeler în limbile sârbo-croată şi maghiară.

Redacţia programului în limba sârbo-croată a Postului de Radio Novi Sad a acordat ajutor activităţii şi dezvoltării programului în limbile minorităţilor şi în special programului în limbile slovacă, ruteană şi română, dat fiindcă redacţiile pentru programul, în limbile amintite, nu au dispus de un număr suficient de cadre instruite pentru munca la radio. Un ajutor însemnat la formarea ziariştilor a acordat şi redacţia ziarului ,,Slobodna Vojvodina”.

Lucian Marina

Textul integral îl puteți citi în numărul 41 din 12 octombrie al săptămânalului ,,Libertatea”