Ospătarii care doresc să-şi dezvolte oferta turistică sau abia să înceapă să se ocupe cu această îndeletinicire în regiunile rurale din Serbia pot obține subvenții din cadrul Programului IPARD, iar termenul pentru depunerea cererilor în cadrul apelului public a fost prelungit până în 30 octombrie. După cum a comunicat Direcția pentru Plăți în Agricultură, apelul public a fost prelungit de la 1 octombrie până în 30 octombrie, datorită actualei situații epidemiologice și a interesului mare în rândul beneficiarilor.
Depunerea cererilor pentru subvențiile IPARD pentru investiții în turismul rural a început în 1 iulie curent. Un beneficiar are drept la cel puțin 5.000 de euro și cel mai mult 300.000 de euro pe cerere, indiferent de valoarea totală a investițiilor. Apelul public a fost deschis în cadrul Măsurii 7 a Programului IPARD, care reprezintă instrumentul ajutorului de preaderare la Uniunea Europeană, menit diversificării gospodăriilor agricole și dezvoltării gestionării în domeniul activităților investiționale, având ca scop dezvoltarea turismului rural și obținerea venitului în gospodăriile agricole de la îndeletniciri neagricole.
Aceasta se referă la construirea capacităților de cazare şi a obiectivelor auxiliare și la cumpărarea echipamentului necesar pentru prestarea serviciilor în sectorul turistic, respectiv al ospătăritului .Subvențiile din cadrul Programului IPARD se determină procentual în valoare de 65 la sută din valoarea cheltuielilor investiționale acceptabile, micşorate cu taxa pe valoarea adăugată. În cadrul acestui apel public este determinată o sumă majorată față de cea planificată precedent, astfel că beneficiarii de subvenţii pe baza Măsurii 7 a Programului IPARD au la dispoziție un sprijin public de 20 milioane de euro sau de 2,3 miliarde de dinari.

de dinari pentru un kilogram de taurine greutate vie.
Se vor achiziționa taurine de greutate minimă de 600 kilograme, la prețul de 252 de dinari kilogramul. De la gospodăriile care nu se află în sistemul TVA vor fi achiziționate 100 de taurine, respectiv dacă agricultorul este persoană fizică şi antreprenor – 200 de taurine, iar dacă gospodăria este persoană juridică – 500 de taurine.
Ordonanța prescrie că drept de participare la acest program de sprijin au gospodăriile agricole care dispun de permis pentru export şi care sunt înmatriculate în
Registrul pentru export și dacă animalele pentru vânzare au fost cel puțin 120 de zile în proces de îngrășare în cadrul gospodăriei agricole care apare ca vânzător.

 

                                                                                                                           Pagină redactată de George SUBU

                                             Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 38 din 19 septembrie 2020