Periscop local - Alibunar

Apelul părinților copiilor de la grupul mixt de la Gădinița din Petrovasâla

Apelul părinților copiilor de la grupul mixt de la Gădinița din Petrovasâla

Toţi copiii trebuie să fie trataţi egal, fără nicio excepţie

Joi, 15 octombrie curent, la invitaţia educatoarei Marinica Magda, ne-am deplasat la Petrovasâla pentru a informa opinia publică despre apelul părinţilor copiilor de la grupul mixt de la Grădiniţa din Petrovasâla. Ştefania Roşu, reprezentanta părinţilor, ne-a înmânat următoarea cerere adresată Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia: „Subsemnaţii, părinţii copiilor grupului mixt de la Grădiniţa din Petrovasâla (afiliată Grădiniţei ,,Poletarac din Alibunar), vă aducem la cunoştinţă următoarele: grupul mixt de la Grădiniţa din Petrovasâla, alcătuit din 10 copii în acest an şcolar, a fost mutat din clasa lor în imobilul grădiniţei, care a fost în ultimii ani prevăzut pentru grupul copiilor preşcolari de naţionalitate română, într-un spaţiu mult mai mic, inadecvat pentru condiţiile actuale de pandemie, în care medicii recomandă distanţarea fizică şi păstrarea igienei. Considerăm că în această situaţie au fost încălcate mai multe articole din legislaţia referitoare la drepturile copiilor minoritari de a frecventa cursurile preşcolare în limba maternă”. La şedinţă a fost prezentat raportul de la şedinţa părinţilor, cu semnăturile lor personale: Trifu Căta, Ştefania Roşu, Maricela Glanda, Dorel Bunda, Avram Delca, Emanuel Bojin, Emanuela Savu şi Maria Musta.
Cu această situaţie a fost încunoştiinţat directorul Grădiniţei ,,Poletarac”, Grujica Ilić. În urma consultărilor cu autorităţile, directorul Grujica Ilić ne-a informat că s-a ajuns la o înţelegere cu părinţii copiilor, astfel că preşcolarilor români le vor fi asigurate condiţii adecvate pentru desfăşurarea orelor în condiţii de pandemie.

                                                                                                                                                 Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 43 din 24 octombrie 2020