Cultură

ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Timişoara, IN HONOREM MAGISTRI, Costa Roşu – 70. Decenii de activitate şi cercetări, scrieri, aprecieri şi înalte distincţii

 

Nicu Ciobanu în adresarea sa despre activitatea și opera acad. Costa Roșu

 

  • Academia Română, Filiala Timişoara, IN HONOREM MAGISTRI, COSTA ROşU – 70 de ani. Volum îngrijit de acad. Păun Ion Otiman şi prof. univ. dr. Doina Bogdan-Dascălu, prof. univ. dr Crişu Dascălu, conf. dr. Ioan David şi Todor Ursu, Editura David Press Print, proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş. Volumul cuprinde: Tabula Gratulatoria; Cronologie; Bibliografie selectivă; Akademos, cu 14 membrii ai academiilor de ştinţe din România, Muntenegru şi Croaţia; De familia şi De amicia (110); De arte, 7 artişti; Cărturarul şi Cărţile sale: 60 contribuţii originale şi Imaginile unei vieţii: 121 de imagini.

 

Academia Română, Filiala Timşoara, în primăvara acestui an ne întâmpină cu un gest editorial memorabil. În onoarea academicianului Costa Roşu, care în martie a împlinit vârsta de 70 de ani, editează un volum omagial. Cartea se impune prin arhitectura ei ingenioasă, fapt care se datorează distinselor personalităţi din lumea academică: Acad. Păun Ion Otiman, membru titular al Academiei Române şi al Prezidiului Academic, prof. univ. dr. Doina Bogdan-Dascălu, prof. univ. dr. Crişu Dascălu, director al Institutului de Studii Banatice ”Titu Maiorescu”, conf. univ. dr Ioan David, directorul Bibliotecii Academiei Române şi Todor Doru Ursu, sub îngrijirea cărora, acest volum prin datele care ni le aduce şi imaginea finală care rotunjeşte conţinutul, rămâne unic în bibliografia domnului Costa Roşu, şi el autor al peste 50 de cărţi.

Personalităţi marcante, academicieni, profesori universitari, distinse personalităţi ale bisericii ortodoxe române, jurnalişti, scriitori şi mulţi alţii, prin aprecierile făcute asupra operei sau diverselor momente din viaţa şi activitatea domnului Costa Roşu, atrag atenţia şi evaluează vasta  operă, lucrări importante în definirea şi promovarea valorilor noastre.

Fiind vorba despre o carte omagială trebuie să remarcăm că printr-o reuşită selecţie a textelor incluse şi structurată pe câteva capitole esenţiale, bine concepute, cartea, ne oferă o imagine extrem de vastă şi atotcuprinzătoare nu numai cu privire asupra operei celui sărbătorit, care indiscutabil există, ci şi asupra personalităţii, a omului Costa Roşu. Însăşi cronologia abundă în date preţioase şi mai puţin cunoscute, sau chiar deloc promovate în alte publicaţii. Un capitol bine documentat, ilustrat cu mai multe fotografii este locul prin care intrăm în cunoaşterea, în descoperirea preocupărilor lui Costa Roşu, a bibliografiei selective din care face parte publicistca, dicţionarele şi lexicoanele, bibliografiile, studii şi cercetări, scrieri, folclor literar, antologii, traduceri. Un capitol ilustrat, Imaginile unei vieţi, prin cuvânt şi imagine, pas cu pas, ne introduce în lumea lui Costa Roşu, de-a dreptul impozantă, decenii de activitate şi cercetări, scrieri, de la primele începturi şi până în zilele noastre din care nu lipsesc nici aprecierile şi înaltele distincţii pe care le primeşte drept recunoştinţe pentru valoroasa activitate, ultima şi ce a mai înaltă fiind titlul de membru de onoare al Academiei Române.

Metaforic zis, cartea, dincolo de conţinutul ei, este un simbol. şi anume, graţie unei lumi care reprezintă un înalt reper intelectual, unei instituţii emblematice a spiritualităţii – Academiei Române – asistăm la o cu totul altă experienţă. Astăzi şi prin această carte, înţelegem că înaltele recunoştinţe sunt posibile, concrete, şi nu întârzie nici confirmarea lor. Suntem martori, în cazul lui Costa Roşu, că fructificarea deceniilor de scriere publicistică, de bibliograf, folclorist, de cercetător ştiinţific, etc. este încununată cu cea mai valoroasă recunoştinţă – membru de onoare al Academiei Române. Citind cu mare atenţie conţinutul cărţii vom afla că domnul Costa Roşu ne aduce lucrări care promovează valorile unei etnii, promovând fără reţinere personalităţi din cadrul etnicilor români, astfel dând şi un sens necesar valorilor create de-a lungul deceniilor.

Prin acest volum îl omagiem pe domnul Costa Roşu, la vârsta de aur a maturităţii, membru de onoare al Academiei Române, omul care a rezistat şi a rămas  timp de peste 50 de ani pe paginile jurnalismului românesc, timp de câteva decenii la rând ne aduce lucrări care promovează valorile unei etnii, promovând fără reţinere personalităţi din cadrul etnicilor români, astfel dând şi un sens necesar valorilor create de-a lungul timpurilor. Este mai mult decât un dar pe care ni l-a putut oferi cunoaşterii despre ceea ce am fost şi suntem, de la primele documente atestate şi până în zilele noastre.

Costa Roşu face parte din cei care au înţeles că decât să ne alegem cu tăcerea, care oricum se va aşeza peste noi, mai întâi trebuie ca în câmpia bănăţeană a spiritualităţii româneşti să renaşti însemne – valori – care vor sfinţi locul şi omul. Prin care mâine posteritatea va recunoaşte ziua de azi. Desigur, lucrările sale de referinţă sunt opere de o importanţă incontestabilă, de o certă valoare documentaristică, inevitabile pentru valorificarea momentului românesc din Banatul sârbesc. Dicţionarul scriitorilor români din Voivodina, Dicţionarul preoţilor români din Banatul sârbesc, Lexiconul jurnalisticii româneşti, Lexiconul personalităţilor româneşti din Voivodina sau Bibliografia românilor din Voivodina, respectiv lucrările cu subiecte din folclorul literar, apoi  Bisericile Ortodoxe Româneşti din Banatul sârbesc, Patrimoniul cultural al românilor din Voivodina, Vlahii din Muntenegru, Istroromânii, sau pe urmele vlahilor din Croaţia, Vlahii, istroromânii şi morlacii din zona Mării Adriatice, Românii din Voivodina şi altele, sunt opere care concurează pentru locul de frunte în Biblioteca cărţilor noastre, care nu  vor putea lipsi din reperele despre noi.

Pe Costa Roşu îl regăsim printre cei puţini, conştienţi de mesajul care trebuie dat semenilor şi posterităţii, astfel că întreaga operă pe care a reuşit să o conceapă, chiar dacă este variată şi complexă ca studiu de cercetare, se înscrie pe linia mesajului la baza căruia e respectul profund faţă de înaintaşi şi admiraţia faţă de valorile contemporanilor, însă toate cele au un numitor comun – dragostea de neam.

Nicu CIOBANU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 47 din 25 noiembrie 2017