Periscop local - Alibunar

Adoptarea deciziilor de interes major

Adoptarea deciziilor de interes major

Miercuri, 29 noiembrie curent, a avut loc şedinţa a 17-a a Adunării Comunale, în cadrul căreia consilierii au adoptat câteva documente juridice de interes major. La dezbaterile constructive din cadrul acestei şedinţe au luat parte consilieri, preşedintele Comunei Alibunar, Predrag Belić, precum şi reprezentanţi ai autoguvernării locale.
În cadrul primului punct de pe ordinea de zi s-a dezbătut propunerea privind fondarea unei întreprinderi publice în domeniul urbanismului şi planificării spaţiale, în parteneriat cu o firmă specializată din Panciova. Conform explicaţiilor de rigoare prezentate consilierilor, nou-înfiinţata întreprindere publică va desfăşura o activitate de interes general, având în focar elaborarea planurilor urbanistice şi punerea în aplicare a acestora, evaluarea strategică a activităţilor de protejare a mediului înconjurător, precum şi reglementarea achiziţiilor publice. În temeiul acestei decizii, Comuna Alibunar va avea rol de cofondator, beneficiind de drepturi şi obligaţii care îi revin conform prescripţiilor legale care reglementează sectorul urbanistic şi de planificare a spaţiului. În urma supunerii la vot, decizia a fost adoptată unanim de către consilieri. 
Următorul subiect luat în dezbatere de consilieri s-a referit la propunerea privind stabilirea valorii nominale a taxelor administrative care, în baza legii, trebuie onorate de contribuabilii de pe teritoriul Comunei Alibunar. Prin aceeaşi decizie a fost stabilită o taxă administrativă în valoare de 310.000 dinari pe care sunt obligaţi să o achite beneficiarii caselor de locuit, acest document fiind în conformitate cu prescripţiile legale care reglementează sectorul proprietăţii imobiliare.
O decizie similiară care se referă la reglementarea proprietăţii imobiliare a fost adoptată unanim de consilieri. Conform acestui document, proprietarii de imobile care dispun de imobile în zona urbanistică a localităţii Petrovasâla, sunt obligaţi să achite o taxă administrativă.
Următoarea decizie adoptată de consilieri se referă la obligaţia legală a Administraţiei Comunale în privinţa stabilirii taxei de impozitare a averii imobiliare de care dispun locatarii. După cum s-a precizat în şedinţă, preţul mediu al unui metru pătrat care se impozitează nu a fost modificat din anul 2014, astfel că pentru următoarea perioadă sunt determinate acelaşi cote de impozitare a imobilelor.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 49 din 9 decembrie 2017