A început cursa electorală


La sfârșitul lunii iulie, ministrul pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea locală, Branko Ružić, a semnat Decizia cu privire la decretarea alegerilor pentru consiliile naționale ale minorităților naționale, care vor avea loc pe data de 4 noiembrie, apelând la cetățenii Serbiei apartenenți ai minorităților naționale să se înscrie pe lista specială a alegătorilor minoritari şi să beneficieze astfel întru totul drepturile garantate de legile și Constituțía Republicii Serbia.

În procesul de alegere și numire a membrilor consiliilor naționale se vor include 22 de comunități naționale. Dintre acestea, 18 comunități naţionale au îndeplinit condițiile pentru alegeri directe (albanezii, așcalii, bosniecii, bulgarii, bunievţii, valahii, grecii, egiptenii, maghiarii, germanii, maghiarii, germanii, polonezii, rromii, românii, rutenii, slovacii, slovenii, ucrainenii, cehii), în timp ce patru comunități naționale (macedoneană, croată, muntenegreană și rusă) vor ieşi la alegeri pe bază de electori.
Termenul pentru înaintarea listelor pentru alegerile directe este 15 zile înainte de desfășurarea alegerilor, adică 30 de zile înainte de ținerea alegerilor pe baza adunărilor electorilor.
Vorbind în cifre concrete, la alegerile pentru consiliile naționale ale minorităților naționale din Serbia vor participa aproximativ 475.000 de cetățeni ai Serbiei care până în fața decretării alegrilor au fost înscriși pe listele speciale ale alegătorilor minoritari.
Aproximativ 13% dintre cetățenii Serbiei sunt apartenenți ai minorităților naționale, iar alegeri pentru consiliile naționale se țin la fiecare patru ani.
Conform legii, Consiliul Național are cel puțin 15, respectiv cel mult 35 de membri. În cazul minorităților naționale al cărui număr, conform ultimului recensământ, este sub 10.000 de persoane, consiliul lor național va avea 15 membri, respectiv 35 de membri, dacă numărul apartenenților minorității respective este de peste 100.000 de persoane.

Înscrierea pe listele speciale ale alegătorilor minoritari
Cererea pentru înscrierea pe listele speciale ale alegătorilor minoritari cetățenii o pot preda în fiecare zi lucrătoare între orele 7:30 şi 15:30, la administrația comunală – secretariatului pentru administrație generală – pe teritoriul căreia sunt domiciliaţi.
Pe site-ul Ministerului pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea Locală http://www.mduls.gov.rs/www.mduls.gov.rs sunt postate cererile pentru înscrierea sau ștergerea de pe lista specială a alegătorilor minoritari, dar se pot prelua și de administrațiile comunale.
Este necesar ca această cerere de înscriere pe lista specială a alegătorilor minoritari să fie scrisă citeț și semnată de solicitantul ei. Toate datele din cerere trebuie să fie identice cu acelea din buletinul de identitate.
Lista specială a alegătorilor minorităților naționale se încheie pe data de 19 octombrie 2018, la ora 24:00.
În urma încheierii listei speciale a alegătorilor minorităților naționale, din 20 octombrie până pe data de 31 octombrie 2018, la ora 24:00, respectiv cel târziu 72 de ore înainte de ziua când vor avea loc alegerile, cererea pentru înscrierea pe lista specială a alegătorilor minorităților naționale se poate depune la Ministerul pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea Locală sau prin intermediul administrației comunale (muncipale), pe al cărui teritoriu se află domiciliul solicitantului.
Cine dorește să verifice dacă este înscris pe listele speciale sale alegătorilor minorităților naționale, este necesar să verifice pe pagina web a Ministerului pentru Administrația de stat și Autoguvernare Locală, iar în partea dreaptă a paginii respective se află un chenar unde trebuie introdus CNP-ul al solicitantului, iar apoi vor apărea sau nu datele solicitate în legătură cu înscrierea pe listele speciale.
Înscrierea în listele speciale este un pas important fără care comunitățile naționale nu pot să influențeze asupra propriului destin. De măsura în care cetățenii vor participa la aceste alegeri, va depinde cât de mai mare vor fi legitimitatea și influența acestui organism în fața organelor de stat.
Lista specială este un proces continuu, ea fiind deschisă și după desfășurarea alegerilor.

Valentin MIC
Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 36 din 8 septembrie 2018