Anul trecut, în perioada 1 octombrie-30 noiembrie, Institutul Republican de Statistică a realizat ancheta privind structura gospodăriilor agricole. Cu acest prilej au fost anchetate 120.000 de gospodări agricole, de la care au fost adunate date referitoare la starea maşinilor agricole, pământul agricol, forţa de muncă, numărul de animale şi aplicarea măsurilor agrotehnice.

Pentru realizarea anchetei au fost cheltuite 2,59 milioane de euro, iar mijloacele financiare au fost asigurate din fondurile de aderare la Uniunea Europeană şi din bugetul naţional. Recent, Institutul a dat publicităţii primele rezultate ale anchetei, în baza cărora se estimează că în Serbia există 569.310 de gospodării agricole, respectiv cu 9,9 la sută mai puţin faţă de numărul de la recensământul din anul 2012.

Suprafaţa de pământ în exploatare  în Serbia atinge 3.476.788 de hectare, ceea ce este cu 1,1 la sută mai mult faţă de suprafaţa înregistrată la recensămîntul din anul 2012. Cea mai mare creştere a acestei suprafeţe s-a înregistrat în Serbia de Răsărit şi în Serbia de Nord.

Mărimea medie a suprafeţelor arabile şi a grădinilor este de 4,5 hectare, respectiv este  mai mare cu 13,5 la sută faţă de cea din anul 2012. Cea mai mare creştere a mărimii gospodăriilor agricole s-a înregistrat în Banatul Central, unde în medie ele cuprind 17,4 hectare.

Mai puţin de două hectare cultivă 217.682 de gospodării agricole, ceea ce reprezintă o reducere de 17 la sută a numărului lor faţă de numărul de la ultimul recensământ. Conform anchetei, în opt-zece gospodării agricole se cresc animale domestice. Cel mai mare număr de gospodării care se ocupă cu zootehnia se află în Mačva.

Vârsta medie a promotorilor gospodăriilor agricole este de 61 de ani, ceea ce reprezintă o creştere cu doi ani faţă de vârsta medie înregistrată la ultimul recensământ. Bărbaţii sunt promotori ai gospodăriilor în 81 la sută din cazuri, iar în 19 la sută din cazuri promotoarele lor sunt femeile. Ancheta mai arată că fiecare al 14-lea promotor al gospodăriilor agricole este mai tânăr de 40 de ani. Cei mai mulţi promotori tineri ai gospodăriilor agricole se află în Mačva şi în Serbia de Apus.

Opt din 10 gospodării dispun de tractor propriu. Dacă se analizează numărul acestor maşini de lucru, se constată că sunt mai multe cu 10 la sută faţă de acum şapte ani, însă în chiar 83 la sută din cazuri au o vechime de peste 20 de ani.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 11 mai 2019