Concurs

APEL PUBLIC: propuneri pentru acordarea distincţiei ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“

APEL PUBLIC: propuneri pentru acordarea distincţiei ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“

Republica Serbia

Provincia Autonomă Voivodina

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări,

Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

T: +381 21 487 4035; 487 4330

ounz@vojvodina.gov.rs

vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs

gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs

NUMĂRUL: 128-17-6/2020-01

DATA: 9.6.2020

În baza articolului 15 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială („Bul. oficial al P.A.V.”, nr. 37/2014, 54/2014 – altă reglementare, 37/2016, 29/2017 şi 24/19), articolului 6 alineatul 3 din Hotărârea Adunării Provinciei privind instituirea premiilor Provinciei Autonome Voivodina şi a distincţiilor provinciale (,,Bul. oficial al P.A. Voivodina”, nr. 54/2018), articolului 4 şi articolului 5 alineatul 2 din Ordonanţa provincială privind procedura de acordare a distincţiilor provinciale (,,Bul. oficial al P.A. Voivodina, nr. 6/2019), Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale adresează

APEL PUBLIC

de prezentare a propunerilor pentru acordarea distincţiei provinciale în domeniul învăţământului – Distincţia ,, ĐORĐE NATOŠEVIĆ“

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale adresează apel public tuturor instituţiilor preşcolare, elementare şi medii interesate, educatorilor în instituţiile preşcolare, profesorilor în şcolile elementare şi medii şi pedagogilor şi psihologilor din aceste instituţii cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea educativ-instructivă – Distincţia ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, care se acordă pentru rezultatele obţinute în anul 2019 în activitatea educativ-instructivă.

Dreptul de a propune candidaţii pentru acordarea distincţiei provinciale în domeniul învăţământului îl au persoanele juridice şi fizice.

Dreptul la distincţia provincială îl are persoana fizică şi juridică cu domiciliul, respectiv sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

                Propunerea se remite în formă scrisă cu expunerea de motive, date despre candidat şi rezultatele activităţii acestuia obţinute în anul 2019.

Anexată propunerii se remite şi documentaţia corespunzătoare care, în urma deciderii cu privire la acordarea premiului provincial, nu se restituie propunătorului.

Hotărârea privind acordarea distincţiei provinciale o adoptă Comisia pentru acordarea premiului provincial şi a distincţiilor provinciale .

Semnatarii propunerilor prezintă obligatoriu următoarea DOCUMENTAŢIE NECESARĂ:

  1. Formularulpropunerea pentru acordarea distincţiei provinciale în domeniul învăţământului – Distincţia ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, care se acordă pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea educativ-instructivă – se preia de pe site-ul www.puma.vojvodina.gov.rs,

fotocopia buletinului de identitate, respectiv a buletinului de identitate citit pentru candidatul care este persoană fizică, respectiv extrasul din registrul corespunzător pentru persoana juridică, drept dovadă a candidatului că are domiciliul, respectiv sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina,

fotocopia adeverinţei privind codul de identificare fiscală – CIF – petru persoanele juridice,

dovadă privind rezultatele obţinute în domeniul învăţământului în anul 2019,

  1. biografia profesională şi

  2. fotocopiile CELOR MAI IMPORTANTE premii şi distincţii.

Termenul şi modul de remitere a propunerilor: Apelul public de prezentare a propunerilor pentru acordarea distincţiei provinciale în domeniul învăţământului – Distincţia ,, ĐORĐE NATOŠEVIĆ“ durează până la 31 octombrie 2019. Propunerile se trimit prin poştă, recomandat, cu menţiunea „Apel public de prezentare a propunerilor pentru acordarea distincţiei provinciale în domeniul învăţământului – Distincţia ,,ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Distincţia provincială în domeniul învăţământului ,, ĐORĐE NATOŠEVIĆ“, se va înmâna la 25 noiembrie 2020.

             Distincţia provincială se acordă sub aspectul diplomei şi în sumă netă de 100.000,00 dinari cu impozitele şi taxele aferente.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, la numerele de telefon: 021/487-4035; 021/4874330 sau prin poşta electronică: vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs sau gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs

SECRETAR PROVINCIAL

Nyilas Mihály

Concurs publicat în numărul 25 din 20 iunie 2020