SERBIA
În ceea ce privește limbile minoritare, UE colaborează cu statele membre în vederea protecției acestora în baza Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare.

SERBIA

Acesta este un tratat european adoptat în anul 1992 de Consiliul Europei pentru protejarea diversității lingvistice și promovarea limbrilor istorice regionale și minoritare în Europa.

(…) Potrivit datelor din anul 2016, în Serbia în uz oficial sunt 11 limbi minoritare și grafiile lor, în 42 de unități ale autoguvernării locale. În Serbia trăiesc peste 30 de minorități naționale care vorbesc limbi diferite. Potrivit datelor Ministerului Învățământului din anul 2017, în 1.240 de școli de pe teritoriul Serbiei învățământul se desfășoară în limba sârbă și în limbile a opt minorități naționale (albaneză, bulgară, bosniacă, maghiară, română, ruteană, slovacă și croată), dar și combinat, în limba sârbă și în limbile minorităților naționale. În Serbia există mijloace mass-media care își desfășoară activitatea în 15 limbi. Uzul oficial al limbilor minoritare și grafiilor este reglementată prin legea aferentă.

În Serbia, Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare (care la noi în țară a intrat în vigoare pe data de 1 iunie 2006), se referă la următoarele limbi: albaneză, bosniacă, bulgară, bunievată, croată, cehă, germană, maghiară, macedoneană, rromă, română, ruteană, slovacă, ucraineană și valahă. Rapoartele privind aplicarea acesteia le întocmește Consiliul Europei.

Marina ANCAIȚAN

(fragmente din lucrarea elaborată în cadrul proiectului și conferinței ,,Integrarea europeană – provocări, experiențe și reușite ale vremurilor noastre”, sprijinit de Ministerul Republican pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea Locală)

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 8 iunie 2019.