Prin intermediul diverselor instituții se realizează programe tot mai vaste de cooperare care contribuie la aprofundarea prieteniei dintre Serbia și România. În anul 2007 a fost înființată Asociația de Prietenie Sârbo-Română ,,Comoara” cu sediul în localitatea Lujnițe, în apropiere de Kragujevac. Principalul obiectiv al acestei asociații este implementarea unui număr cât mai mare de programe axate pe colaborarea dintre cele două țări vecine.

Cu alte cuvinte, scopul asociației ,,Comoara” este ocrotirea tezaurului cultural și a celui istoric al celor două popoare și dezvoltarea continuă a bunelor relații dintre ele. În acest sens, datorită oamenilor din conducere și membrilor, asociația ,,Comoara” a devenit lider în organizarea seminarelor, cursurilor, întrunirilor și spectacolelor. Obiectivul acestor activități este păstrarea tradiției, a culturii, a obiceiurilor și a creației celor două popoare. Există destule realizări care țin de proiecte științifice, de specialitate și de cercetare, centrate pe protecția biodiversității, a faunei și a artei populare.

Președintele asociații Sveta Mađarević a spus că ideea de construire a Case Prieteniei la Lujnițe s-a conturat în rândurile vânătorilor și localnicilor ca rezultat al intensificării programelor de colaborare și a întâlnirilor.

Această idee au îmbrățișat-o Ambasada României la Belgrad prin ambasadorul de la acea vreme Ion Macovei, municipalitatea Kragujevac, numeroși sârbi și români.

Casa Prieteniei, unică în Serbia, dispune de toate utilitățile. Aci se întâlnesc membrii Asociației de Prietenie Sârbo-Română ,,Comoara”, locuitorii din Lujnice și Șumadija, numeroșii oaspeți și participanții la manifestări.

Colaborarea cu județul Argeș și orașul Pitești constituie o mărturie că programele de activitate cunosc o expansiune.

Subliniem colaborarea îndelungată dintre teatrele ,,Alexandru Davila” și Primul Teatru Sârbesc de Stat. Participând împreună la numeroase festivaluri aceste două instituții sunt un exemplu de colaborare între teatrele din diferite țări.

Mađarević își amintește, emoționat, că în vara anului 1995 locuitorii din Moldova Veche și-au deschis cu generozitate porțile seculare și au primit 30 de fetițe din orfelinatul pentru orfanii de război ,,Sf. Ioan Botezătorul” din Divostin de lângă Kragujevac. Părinții lor au murit în războaiele din Croația și Bosnia și Herțegovina. De obicei, în timpul verii acești copii rămâneau la orfelinat deoarece nu aveau unde să meargă. În consecință, la inițiativa Primăria orașului Moldova Nouă și a organizației locală a Uniunii Sârbilor din România aceste fete și-au petrecut vacanțele la colegii lor. Au revenit în țară cu cele mai plăcute amintiri.

Întrunirile vânătorilor se intensifică de la un an la altul. La început localitatea Lujnițe colabora cu Belobreșca. Ulterior, colaborarea a cuprins orașele Kragujevac și Reșița, regiunile Șumadia și Caraș-Severin. În plus, multe familii și-au făcut prieteni dincolo de graniță.

Valentin MIC

Textul integral îl puteți citi în numărul 51 din 21 decembrie al săptămânalului ,,Libertatea”