Bugetul Provincial planificat pentru anul 2018 este mai mare cu aproape cinci miliarde de dinari faţă de cel adoptat pentru anul 2017 şi cu 1,2 miliarde faţă de cea de-a doua rectificare a sa din luna august a.c.

Guvernul Provincial a adoptat Proiectul Deciziei Adunării Voivodinei privind Bugetul P.A. Voivodina pentru anul 2018, prin care volumul lui este planificat la suma de 68,6 miliarde de dinari.

Deficitul financiar total este proiectat la nivelul de 3,7 miliarde de dinari, ceea ce este mai puţin cu şase la sută faţă de veniturile totale şi va fi acoperit din mijloacele proprii, respectiv din mijloacele transferate disponibile. 

Bugetul Provincial planificat pentru anul 2018 este mai mare cu aproape cinci miliarde de dinari faţă de bugetul „iniţial”, adoptat pentru anul 2017, şi cu 1,2 miliarde de dinari faţă de cea de-a doua rectificare din luna august a anului curent.

În conformitate cu programul Guvernului Provincial în care este prioritară dezvoltarea economică, ceea ce subînţelege ca în fiecare an să se majoreze sumele pentru cheltuielile capitale, care este şi o tendinţă la nivel republican pentru anul 2018, caracetristica principală a Proiectului Bugetului pentru anul 2018 este transformarea structurii resurselor în favoarea componentei bugetare care reprezintă cheltuielile investiţionale.

Pentru cele mai mari proiecte strategice sunt asigurate sprijinul şi participarea Republicii Serbia.

Majorarea sumei de bani şi pentru informarea publică în limbile minorităţilor naţionale

Subvenţiile sunt planificate în suma de 9,2 miliarde de dinari, ceea ce este cu 2,84 la sută mai mult faţă de anul 2017, cel mai mult în următoarele domenii: agricultură, gospodărirea apelor, angajarea în câmpul muncii, construirea noului edificu al RTV şi informarea publică în limbile minorităţilor naţionale.

Va continua şi subvenţionarea directă a deschiderii noilor fabrici şi a noilor posturi de muncă prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare a Voivodinei.

Bugetul propus, pe lângă dezvoltare şi investiţii, planifică şi măsuri de sprijin social. Acestea, între altele, se referă la sprijinul familiilor pentru creşterea natalităţii, respectiv la subvenţii lunare pentru fiecare familie în care se naşte cel de-al treilea copil, la sprijinirea elevilor şi studenţilor în privinţa cheltuielilor de transprort, la sprijinul ce se va acorda persoanelor refugiate.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 51 din 23 decembrie 2017