Preocupările tinerilor de azi se ancorează între tradiționalism și globalizare. Implicarea loc în activitățile culturale este redusă la minim, ei aspirând tot mai mult la…

  Cel mai frumos mesaj care poate fi transmis în această perioadă pascală a Învierii Mântuitorului Hristos se rezumă la primul cuvânt care iese din…

Dilematica povară

12 aprilie 2019 0

Ni se așterne noul an, seducător precum șarpele cu ochelari. În realitate, s-ar putea zice că în fața noastră s-ar zice că e o prăpastie…

E bine că există Crăciunul, e bine că există momentele de venerație divină, urmate de acele zile în care sărbătorile domnesc pe la casele noastre…