O nouă întrunire de suflet, încărcată cu amintiri, emoții, creație și trăiri, a creatorilor literari din Serbia și România, a avut loc sâmbătă, 7 decembrie, la Sărcia, unde s-a desfășurat cea de-a XXX-a ediție, jubiliară, a Întâlnirilor Scriitorilor la Frontieră.

În sala pentru festivități a Bisericii Ortodoxe Române și-au dat întâlnire creatori literari, scriitori, poeți și oameni de suflet de ambele părți ale frontierei, mulți dintre ei participanți la toate edițiile organizate în câteva localități din Banatul românesc și celui sârbesc din 1993 încoace.

Evenimentul jubiliar, moderat de ziaristul Slobodan Mandić, unul dintre participanţii la majoritatea întâlnirilor de suflet ale creatorilor literari în română și sârbă din ambele ţări, a reunit 14 participanți din ambele țări.

Continuare la pag. 12 din 14 decembrie 2019