Voivodina

Cel de-al cincilea forum al tinerilor lideri din regiune

Cel de-al cincilea forum al tinerilor lideri din regiune

          Pe calea integrărilor economice și ale țărilor din Balcanii de Vest

           Sper că aceasta este o abordare bună pentru ca tinerii să rămână în orașele şi în țara noastră, să vadă că au șanse aici, ca să decidă despre problemele lor, să nu fie doar observatori, ci să fie aceia care adoptă decizii, a spus Miloš Vučević, primarul Orașului Novi Sad.

         În focarul programului forumului de anul acesta al tinerilor lideri din regiune s-au aflat provocările pe calea integrărilor economice și ale statelor din Balcanii de Vest. Miloš Vučević, primarul Orașului Novi Sad, a fost prezent la această manifestare, care s-a desfăşurat între 30 octombrie și 1 noiembrie, la Novi Sad, unde s-au întâlnit reprezentanții comunităților de afaceri din spațiul Balcanilor de Vest.

          Este foarte important să discutăm și să împărțim exepriențele din regiune din orice perioadă, îndeosebi din cea actuală. Astăzi, probabil mai mult decât oricând, trebuie să ne confruntăm înpreună cu aceleași provocări și probleme. Pandemia globală, sănătatea periclitată a oamenilor, precum și incertitudinea actuală au făcut ca unele dintre temele acestei conferințe să fie provocările în dezvoltarea în continuare a pieței comune, dezvoltarea pieței digitale și accesul liber la aceste procese. Aștept ca participanții la această întrunire să discute, între altele, despre tot ce este necesar și posibil în noile împrejurări, să se întreprindă tot ce este posibil ca să se accelereze proiectul ce vizează „Micul Schengen”, care oferă multe șanse pentru noi toți, pentru viitorul nostru şi ca regiunea în care trăim să nu rămână fără locuitori. Va fi foarte interesant să se audă idei noi și să se urmărească activitatea și gândurile oamenilor tineri. Ei trebuie să aibă vocea lor și locul lor în determinarea și crearea viitorului propriu. Și eu, ca politician, voi fi foarte mândru când vor reuşi să realizăm aceasta în întreg spațiul, respectiv ca această politică să devină regulă, nu excepție, a accentuat primarul Vučević și a adresat felicitări organizatorilor, care în împrejurări îngreunate au aplicat măsurile epidemiologice prescrise și această întrunire s-a organizat în conformitate cu toate recomandările de la cel mai înalt nivel.

          Piața regională comună reprezintă programul pentru perioada 2021-2024, la care lucrează în ultimele luni Consiliul pentru colaborarea regională cu partenerii și guvernele din Balcanii de Vest și care este bazat pe accesul la patru libertăți, în primul rând pe libertatea traficului de mărfuri, servicii, capital și oameni, încadrându-se aci  măsurile dintre sectoare, cum sunt, de pildă, coridoarele verzi, cu scopul conformării lor cu regulile și standardele europene  și deschidedrea posibilităților pentru întrerpinderi și cetățeni. După cum a declarat locțiitorul președintelui Mișcării Europene din Serbia, în baza unui studiu al Băncii Mondiale, aceasta consolidează piața Balcanilor de Vest cu o majorare suplimentară de 6,2 procente a produsului social brut.

 

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 14 noiembrie 2020