Economie

Cel mai înal nivel al producţiei industriale din ultimii 25 de ani

Pe la finele anului 2017, producţia industrială totală în Serbia a atins cel mai mare nivel din ultimii 25 de ani, a declarat economistul Ivan Nikolić, redactorul buletinului “Makroekonomske analize i trendovi” (MAT).
„Nivelul momentan al producţiei este cu 44,2 procente mai mic decât producţia medie din anul 1990”, a spus Nikolić şi a accentuat că producţia industrială „a atins vârful” în ultimele două decenii şi jumătate.
„Este curios că această tendinţă pozitivă a creşterii producţiei industrial, care a început în vara anului 2014, nu am reuşit să o întâlnim nici în deceniul care a precedat destrămării R.S.F.I.”, a spus Nikolić.
După cum a afirmat dânsul, creşterea volumului fizit al producţiei industriale în decursul deceniului 1980, a fost de numai 0,95 procente la nivel anual, în timp ce din luna august 2014 până la începutul anul 2018, creşterea medie a producţiei la nivel lunar a oscilat în jurul a 0,55 procente, ceea ce corespunde nivelului anual al creşterii de 6,8 procente.
Nikolić a spus că o asemenea tendinţă de expansiune a producţiei industriale este foarte stabilă, având în vedere că această tendinţă lunară medie de creştere s-a desfăşurat şi pe parcursul anului 2017 cu aceeaşi intensitate, mai precis cu 0,54 procente lunar.
Producţia industrială, a evidenţiat acest economist, creşte mai repede decât produsul social brut (PSB), iar rezultatul acesteia este faptul că participarea relativă a industriei în valoarea adăugată brută a economiei sârbe se majorează şi că este peste media europeană, fiind comparabilă cu cele mai dezvoltate ţări industriale.
„În anul 2017, acest indiciu pentru Serbia este 26,4 procente, în timp ce în Germania a fost de 25,7 procente din valoarea totală adăugate. Iar în cazul în care stagnarea P.S.B. în raport cu creşterea industriei în Serbia, s-ar menţină încă un an de zile, am atinge la repezeală nivelul Cehiei sau al Irlandei, respectiv al ţărilor europene în care industrializarea a înregistrat cele mai mari rezultate”.
Comentând calitatea creşterii economice în Serbia, Nikolić a accentuat că din anul 2014 ea este sustenabilă, fiind condusă dominant de export, iar în decursul anului 2017 şi de investiţii.

Tiberiu LĂPĂDAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 18 din 5 mai 2018