Din perspectiva zilelor noastre, toate acțiunile întreprinse de românii din Banatul sârbesc, legate de participarea lor la Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, implicarea lor, drept părtași ai momentului, nu erau altceva decât alegerea fermă a acelui curs firesc, spontan, al mersului istoric pe care românii din Banatul sârbesc în perioada de tranziție, de vacuum, de la monarhia austro-ungară spre altceva, l-au trăit drept momentul de victorie sublimă și de unire a întregii națiuni în cadrul unui stat unitar – România. Entuziasmul, devotamentul, vibrația față de cauza națională, de care au dat dovadă românii din Banatul dincolo de Banat, rezultă și din acțiunile în masă întreprinse pentru a delega reprezentanții lor care, cum vom observa mai târziu, în condiții deosebit de vitrege, în ciuda multor opreliști, în mare parte au reușit să ajungă la Alba Iulia.

La 100 de ani de la Marea Unire putem afirma cu certitudine că impactul politic pe care la avut acest eveniment unic în trasarea destinului națiunii române, asupra comunității românești din Banatul sârbesc a produs consecințe majore atât în dimensiunea spirituală, culturală și chiar politică. Crearea statului român în mod direct a contribuit la emanciparea românilor din statul iugoslav în toate sferele unei vieți publice, de manifestare și promovare a identității naționale. De aceea, Marea Unire și impactul pe care l-a avut asupra comunității românești din Banatul sârbesc îl putem defini drept momentul decisiv în coagularea ființei naționale, în jurul unei conștiințe, a valorilor și particularități naționale, în perpetuarea și promovarea specificului identitar, în lupta continuă pentru apărarea drepturilor naționale, luptă care durează și în zilele noastre.

Nicu CIOBANU