În focar / interviu

Cetăţenia română conferă ,,drepturi” şi ,,obligaţii”

GHEORGHE DINU, CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VÂRŞEŢ

I-am solicitat un interviu domnului Gheorghe Dinu, consul general al României la Vârşeţ, pentru a afla detalii care ţin de procedura de obţinere a cetăţeniei române şi a oferi informaţii esenţiale furnizate de către persoana versată în acest subiect.

GHEORGHE DINU, CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VÂRŞEŢ

L-am întrebat care sunt prevederile legale referitoare la dobândirea şi pierderea cetăţeniei române, în special cele prevăzute la articolul 8 indice 1 din Legea cetăţeniei şi dacă există taxe care trebuie plătite. Care e procedura de urmat şi durata acesteia? Ce avantaje sau dezavantaje vor avea cei care obţin cetăţenia română? Poate un cetăţean străin, căsătorit cu un cetăţean român, care a primit cetăţenia română, cu domiciliul în străinătate, să primească şi el cetăţenia română? Există date statistice privind numărul de cereri? Nu în ultimul rând, ce recomandări are pentru cei care devin cetăţeni români?

Legea este una singură, Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 cu modificările şi completările ulterioare, iar condiţiile de îndeplinit sunt menţionate clar pentru fiecare modalitate de dobândire a cetăţeniei române, respectiv prin naştere, prin adopţie şi prin acordare la cerere.

Trebuie să precizez, în primul rând, faptul că instituţia cu atribuţii în domeniul cetăţeniei române este Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare au atribuţii limitate în acest domeniu şi privesc exclusiv competenţa de a primi anumite tipuri de cereri depuse de solicitanţi care au domiciliul în afara României (în cazul cererilor de redobândire reglementate de art. 10 şi 11 din Lege – dacă solicitanţii sau ascendenţii lor până la un anumit grad au avut anterior cetăţenia română – şi al cererilor de dobândire întemeiate pe art. 8 indice 1 – cazul solicitanţilor care au avut o contribuţie deosebită la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti). Prin urmare, mă voi limita la a prezenta exclusiv aspectele care ţin de competenţa oficiului nostru consular.

De asemenea, aş dori să corectez o percepţie greşită şi să reamintesc faptul că Legea cetăţeniei române se adresează străinilor în general, adică acelor persoane care deţin o cetăţenie străină sau au statutul de apatrid, indiferent de originea lor etnică şi care îndeplinesc anumite condiţii.

Pe de altă parte, dintre etnicii români care trăiesc pe aceste meleaguri de sute de ani s-au remarcat unii care au reuşit, uneori în condiţii nu tocmai propice, să păstreze şi să promoveze limba, religia, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti. Dacă dimensiunea efortului şi meritelor lor atinge standardul prevăzut de Lege (care vorbeşte de o contribuţie deosebită), obţinerea cetăţeniei române reprezintă pentru ei, probabil, o încununare a acestui efort.

Procedura de acordare a cetăţeniei române în temeiul art. 8.1. din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 a fost concepută, între altele, pentru a da posibilitatea membrilor marcanţi ai comunităţilor istorice româneşti de a dobândi cetăţenia română, fără a condiţiona admisibilitatea cererilor de stabilire a domiciliului pe teritoriul României. Dovada contribuţiei deosebite a solicitantului la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei si spiritualităţii româneşti trebuie făcută de solicitant, astfel încât cererea de dobândire a cetăţeniei române să poată fi luată în considerare.

Ne-ar lua prea mult spaţiu să enumerăm aici condiţiile şi documentele necesare depunerii cererilor de dobândire sau redobândire. De aceea recomand oricărui doritor să acceseze site-ul Consulatului General sau portalul www.informatiiconsulare.ro unde va găsi toate informaţiile necesare. De asemenea, persoanele interesate se pot adresa direct oficiului consular care, după cum bine ştiţi, poate oferi toate informaţiile necesare sau Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, autoritatea competentă în materie.

Aş puncta doar câteva aspecte particulare, de interes punctual pentru solicitanţi:

În ceea ce priveşte taxele, prin Legea nr. 1/2017, cvasitotalitatea taxelor consulare au fost eliminate, printre acestea regăsindu-se şi cele privind dobândirea cetăţeniei române. Prin urmare, la depunerea cererilor de dobândire sau redobândire a cetăţeniei române nu se percep taxe.

La preluarea cererilor în circumscripţia consulară a Consulatului General de la Vârşeţ, la momentul depunerii dosarului există o interviu cu solicitantul, în cadrul căreia se verifică, împreună cu solicitantul, actele depuse la dosar şi condiţia obligatorie ca acesta să fie complet, pentru a putea urma traseul ulterior. Subliniez că întreaga procedură la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare este una intermediară, dosarele fiind trimise, în vederea luării unei decizii, Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 aprilie-05 mai 2019