Una dintre bazele politicii provinciale este colaborarea regională, a declarat Ištvan Pastor, preşedintele Adunării Voivodinei la Lillehammer, oraş din Norvegia în care s-a ţinut Adunarea Regiunilor Europene.

Dânsul a apreciat că prezenţa noastră la Adunarea Regiunilor Europene a deschis multe uşi pentru colaborarea regională.

tvan Pastor şi Damir Zobenica, vicepreşedinte al Adunării Voivodinei, au fost prezenţi la această întrunire, unde au discutat şi despre crearea politicii paneuropene şi globale. În comunicatul Adunării Voivodinei se spune că la această şedinţa au fost adoptate noul Statut al Adunării Regiunilor Europene şi raportul despre activitatea organismelor de lucru ale acestei organizaţii şi s-a discutat despre avantajele colaborării regionale, care, conform caracteristicilor principale şi necesităţilor, pot constitui calea spre realizarea intereselor proprii.

Preşedintele Pastor a apreciat că P,A. Voivodina ca membru de mai mult timp al Adunării Regiunilor Europene şi este bine văzută în cadrele acestei organizaţii, iar în spatele acestei aprecieri stau multă muncă depusă, multe participări la proiectele comune şi organizarea conferinţelor internaţionale.

Dânsul a adăugat că Voivodina se trudeşte să se prezinte în cel mai bună lumină, să influenţeze asupra adoptării deciziilor, pentru ca acestea să fie în conformitate cu necesităţile Provinciei Voivodina, iar apoi în cadrul colaborării cu Adunarea Regiunilor Europene să realizăm unele beneficii pe care le vor resimţi toţi cetăţenii.

Zobenica, care este şi vicepreşedinte al Adunării Regiunilor Europene, a spus că la întrunirea din anul acesta una dintre dezbaterile principale s-a referit la atitudinile în privinţa consolidării şi modernizării coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Dânsul a spus că s-a discutat şi despre modul de investire în domeniile cheie cum sunt schimbările climatice, energia, transporturile, cercetările şi inovaţiile, micii anteprenori, educaţia, incluzia socială, etc.

George SUBU

Articolul integral citiţi în numărul 24 din 16 iunie 2018