Euroboard

COMISIA EUROPEANĂ LANSEAZĂ UN NOU PLAN DECENAL PENTRU SPRIJINIREA ROMILOR DIN UE

Scopul este egalitatea totală

 

După cum informează portalul europa.rs, deși în UE au fost realizate anumite progrese, mai ales în domeniul educației, Europa încă mai are de parcurs un drum lung pentru a asigura o egalitate reală pentru romi. Marginalizarea este încă prezentă, iar mulți romi se confruntă în continuare cu o discriminare disproporțială și excludere socio-economică.

Tocmai din acest motiv, Comisia Europeană a adoptat un nou plan pe 10 ani, care cuprinde o propunere de recomandare Consiliului pentru a sprijini romii din UE. Acest sprijin se bazează pe șapte domenii cheie: egalitate, includere, participare, educație, angajare, sănătate și locuințe.

Simplu spus, în cei 10 ani anteriori nu am făcut nimic pentru a oferi suport romilor din UE. Nu există o scuză pentru acest fapt. Mulți dintre ei se confruntă în continuare cu fenomene de discriminare și rasism. Începând de acum vom depune din nou efort să monitorizăm şi să soluţionăm situația actuală. Ne bazăm pe scopuri clare și pe un angajament reînnoit pentru realizarea unei schimbări reale în deceniul următor”, a declarat Vera Jurova, vicepreședinta pentru Valori și Transparență.

Comisia a stabilit obiective noi și recomandări pentru statele membre în vederea implementării fiecăruia dintre cele șapte domenii. Aceste obiective și recomandări vor servi drept instrumente importante de monitorizare a progresului și de asigurare a faptului că UE va continua să înregistreze un progres mai mare în ceea ce privește furnizarea sprijinului necesar romilor din UE.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 31 octombrie 2020