Perspectivele digitalizării spaţiului rural

La una din şedinţele precedente ale Parlamentului Comunei Alibunar, consilierii au adoptat un document de importanţă majoră care cuprinde inţierea unui program de activităţi privind aplicarea procesului de digitalizare a mediului rural. În baza atribuţiilor lor legislative, reprezentanţii autoguvernării locale au semnat un protocol de colaborare cu Agenţia Mediatică ,,KDS Smiley TV” în vederea executării unor lucrări de conexare la reţeaua de comunicaţii electronice pe teritoriul localităţilor.
În temeiul explicaţiilor oferite de autorităţi, procesul de digitalizare este un pas important pentru menţinerea tinerilor în mediul rural, dar totodată contribuie la promovarea agriculturii performante. A fost subliniată importanţa realizării proiectului de digitalizare în mediul rural, deoarece acest mod de comunicare prin intermediul internetului oferă o posibiltate în plus pentru angajarea noilor forţe de muncă în domeniul agriculturii. De asemenea, noul sistem de comunicare digitală oferă prioritatea de a avea un acces mai mare la serviciile electronice şi aplicaţiile menite cetăţenilor.
În ceea ce priveşte problematica digitalizării în zona rurală, specialiştii în materie sunt de părere că în actuala perioadă de programare situaţia nu este satisfăcătoare în întregime când este vorba de procesul de digitalizare la sate. Anume, după cum constată ei, este nevoie de implicarea temeinică a autoguvernării locale pentru ca acest proces de digitalizare a satelor să decurgă în mod echilibrat şi pentru a se oferi satelor în egală măsură racordarea la reţeaua digitală, iar lucrările să fie executate de o firmă autorizată. Până în prezent, după cum s-a constatat la o consfătuire consacrată digitalizării satelor, unele firme neautorizate au efectuat lucrări la reţeaua de comunicaţii digitale, şantajându-i pe mulţi cetăţeni, care au fost nevoiţi să le ofere recompense băneşti pentru accesul la reţeaua digitală. Acest mod de conectare la reţea este ilegal, astfel că cei care au acceptat aceste servicii ilegale, au fost expuşi unor cheltuieli neplanificate. Tocmai pentru a se evita astfel de cazuri care pot afecta bugetul familial, autorităţile comunale apelează la cetăţeni să refuze orice prestare de servicii din partea unor persoane şi firme neautorizate.

                                                                                                                                               Ion Mărgan

                                              Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” nr.10 din 7 martie 2020