Periscop local - Covăcița/Cuvin

COMUNA COVĂCIŢA – Cu încă un pas mai aproape de Belgrad

COMUNA COVĂCIŢA – Cu încă un pas mai aproape de Belgrad

Prin semnarea contractului de executare a lucrărilor, continuă activităţile la realizarea şoselei Opovo-Debeljača. Contractul l-au semnat preşedintele Comunei Opovo, dr. Zoran Tasić, ca reprezentant al investitotului, şi reprezentantul executanului lucrărilor, Đurađ Švraka, în prezenţa preşedintelui Comunei Covăciţa, Milan Garašević.

La şedinţa care a urmat a fost vorba despre însemnătatea acestui proiect pentru ambele comune, mai ales în domeniul agriculturii şi economiei. De asemenea, această şosea apropie locuitorii Comunei Covăciţa de Belgrad şi de aeroportul de la Surčin. Totodată va atrage noi investitori şi va ridica şi preţul imobilelor.

Valentin MIC

Textul integral îl puteţi citi ăn numărul din 23 mai