Cultură

CONCURS

CONCURS

În baza Statutului şi a hotărârii Consiliului Executiv, Consiliul Naţional al Minorităţii Nationale Române din Serbia anunţă următorul

C O N C U R S

 

Pentru cofinanţarea asociaţiilor culturale, căminelor culturale şi a societăţilor culturale. Concursul este deschis începând cu data de 10 martie 2018 până la data de 25 martie 2018.

Condițiile concursului:

– la concurs pot participa asociaţiile, societăţile şi căminele culturale care sunt înregistrate în Registru
– de cofinanţare vor beneficia următoarele secții: folclor, cor, teatru și secția muzicală

Modelul de finanţare:
-secţia de folclor va obține finanţare de până la 50.000 dinari
-secţia de cor (cor bărbătesc, cor mixt, cor femei) se va finanţa cu o sumă până la 50.000 dinari
-secţia de muzică (orchestre, fanfare) va primi finanțare de până la 50.000 dinari
-secţia de teatru (trupe de teatru) se va finanţa cu o sumă până la 100.000 dinari
-asociaţia, societatea sau căminul cultural va primi finanţare de până la 50.000 dinari pentru deplasarea la două concerte susţinute pe teritoriul R.Serbia

Documente necesare:
– fişa de înregistrare
– dovadă de participare la una din manifestări: Marele Festival (secţia de folclor, orchestra, cor), Zilele de Teatru (trupa de teatru) şi ,,Trompeta bănăţeană” (fanfara) – în dependenţă de secţiile care au participat la ediţia din 2017
– dovadă că trupa este anunţată la ediţia 2018 – eliberată de Uniunea Zilelor de Teatru din Voivodina
– declaraţie că secţia va participa la Marele Festival (ediţia din anul 2018) sau la ,,Trompeta bănăţeană” (ediţia 2018) – pentru fiecare secţie aparte
-numărul contului curent al asociaţiei, societăţii sau căminului cultural şi numele persoanei autorizate, cu codul numeric personal
Decontarea şi justificarea surselor primite se face până la data de 30 octombrie 2018.

Cererile la concurs se trimit pe adresa:
Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia
Bul. Mihajla Pupina 28
21000 Novi Sad
(pentru concurs )
E-mail: consiliul_roman@yahoo.com
Tel. 021/457/583