Fără categorie

CONCURS

CONCURS

Şcolilor generale, Căminelor şi Societăţiilor Cultural Artistice

Consiliul Executiv al Marelui Festival de folclor al românilor din Voivodina-Serbia anunţă:
CONCURS

pentru soliştii vocali şi instrumentişti cât şi secţiile care vor participa la ediţia a VIII -a a Festivalului de folclor românesc al copiilor din Voivodina, care se va organiza la DOLOAVE în perioada 17-18 mai 2019

Drept de participare la Festival au toate școlile generale, căminele şi societăţiile cultural-artistice care îndeplinesc următoarele criterii:
Articolul 11. Dreptul de participare la Festival au ansamblurile,formaţiile care prezintă creaţii din folclorul românesc.
Articolul 12. Corurile şi grupurile de cântăreţi se pot prezenta cu piese muzicale a căror tematică este axată pe muzica artistică,prelucrări folclorice sau muzică pentru copii.Durata fiind limitată la 6 minute.
Articolul 13. Orchestrele se pot prezenta cu o suită orchestrală,cu conţinut artistic sau prelucrare folclorică iar fanfarele de copii cu un potpuriu a cărui durată nu depăşeşte 6 minute.
Articolul 14. Formaţiile de dansuri se pot prezenta cu o suită sau montaj folcloric de preferinţă cu dansuri autentice şi costumaţie din localitatea din care provin.Durata fiind de 5 minute.
Articolul 15. Soliştii vocali şi soliştii instrumentişti,duete (vocale şi instrumentale),se pot prezenta cu cel mult două piese muzicale din repertoriul copiilor,artistic,prelucrării folclorice şi pur folclorice cu texte potrivite vârstei copiilor.Soliştii instrumentişti se pot prezenta cu două piese folclorice din repertoriul de joc cu caracter contrastant (horă,ardeleană,de doi,doină instrumentală,brâu etc).Nu se recomandă repertoriul vocal să fie practicat de instrumentişti.
Articolul 16. Participanţii în concurenţă nu pot depăşi vârsta de 15 ani.

Rugăm școlile generale, căminele, societăţile cultural artistice să trimită anunţurile de participare până la data de 15.04.2019 la adresa Festivalului:

Marele Festival de folclor al românilor din Voivodina-Serbia,
26216 Uzdin,strada Tudor Vladimirescu nr.168,
e-mail:marelefestival@yahoo.com

Anunţul trebuie să conţină următoarele: numele şcolii sau societăţii, telefonul sau e-mailul, secţiile cu care vor participa la Festival, numele pieselor muzicale, numele dirijorului sau coregrafului, precum şi numărul total de participanţi.
Pe lângă datele menţionate mai sus vă rugăm să ne trimiteţi şi următoarele:

1. data de naştere a elevilor din clasa I sau gradiniță (în cazul în care se acordă premiul pentru cel mai tânăr solist vocal şi instrumentist )
2. specificaţi data în care doriţi să participaţi în program
1. vineri 17. 05.2019
2. sâmbătă 18.05.2019

Preşedintele Consiliului Executiv
Dorel Cina