În focar / interviu

CONCURS

CONCURS

CASA DE PRESĂ ȘI EDITURĂ „LIBERTATEA“ PANCIOVA

Žarka Zrenjanina br. 7

26000 Panciova

SERVICIULUI NAȚIONAL DE ANGAJARE

Obiect : Textul concursului public, menit publicării în revista „Poslovi“

TEXTUL CONCURSULUI:

1. Prin prezenta este publicat concursul pentru postul de director al Casei de Presă și Editură „Libertatea“ Panciova cu un mandat pe perioada de 4 ani.

2. Candidatul pentru postul de director al CPE „Libertatea“ Panciova trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-Să fie cetățean al Republicii Serbia;

-Să aibă domiciliul pe teritoriul Republicii Serbia;

-Pregătire profesională de nivel universitar VII/1;

-Să cunoască limba română;

-Cel puțin 5 (cinci) ani de experiență în domeniul jurnalisticii.

DOVEZI:

-Diploma sau adeverința privind pregătirea profesională – copie legalizată la instituțiile abilitate;

-Cartea de muncă, respectiv alte dovezi privind experiența profesională (contracte, adeverințe, etc.) din care să rezulte încadrarea în muncă, respectiv, pregătirea în baza căreia a fost dobândită experiența profesională – copie legalizată la instituțiile abilitate;

-Biografia care va conține date privind activitatea de până acum, respectiv, rezultatele obținute;

-Cazierul judiciar nu mai vechi de șase luni, din care să rezulte că împotriva candidatului nu a fost demarată vreo anchetă penală, respectiv, că nu a fost trimis în judecată în speță penală, procedură demarcate din oficiu – original sau copie legalizată la instituțiile abilitate;

-Adeverință din care să rezulte că respectivul candidat nu a fost condamnat prin sentință definitivă și irevocabilă – original sau copie legalizată la instituțiile abilitate;

-Certificatul de cetățenie al Republicii Serbia (nu mai vechi de șase luni) – original sau copie legalizată la instituțiile abilitate;

-Certificatul de naștere – original sau copie legalizată la instituțiile abilitate;

-Copie a cărții de identitate;

Pe lângă documentele solicitate, candidații vor depune și un proiect al programului de activitate și dezvoltare a CPE „Libertatea“ Panciova , pe o perioadă de patru ani.

Termenul de depunere a documentelor solicitate este de 15 (cincisprezece zile) de la data publicării concursului în revista „Poslovi“ a Serviciului Național de Angajare a Republicii Serbia.

După expirarea termenului, Consiliul de Administrație al CPE „Libertatea“ va organiza interwiev-uri cu candidații care îndeplinesc respectivele condiții, fapt asupra căruia candidații vor fi înștiințați din timp.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare.

CPE „Libertatea“ Panciova nu are obligația returnării documentelor depuse.

Informații la nr. de telefon 060/6050625 – Marinel Petrică (Președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea“ Panciova).

Documentele pentru concurs vor fi trimise recomandat prin poștă, cu obligativitatea mențiunii „Consiliului de Administrație – Concurs pentru director“, la următoarea adresă:

CPE „Libertatea“ Pančevo

Ulica Žarka Zrenjanina broj 7.

26000 Pančevo

Președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea“ Panciova

Marinel Petrică