Marele Premiu „Tudor Arghezi” pentru poezie – decernat scriitoarei și jurnalistei Eugenia Bălteanu   

La 21 mai 2020, s-au împlinit 140 de ani de la nașterea marelui Arghezi, poet al atitudinilor lirice și al abisurilor infernale, în inima căruia, ca într-un potir de sfântă împărtășanie, totul se sanctifică și se armonizează. Poetul se autodefinește în felul următor: „Cu-o frunte dau în soare, cu celelalte – n noapte, / Și fiecare este / Și nu este. / Sunt înger, sunt și diavol.” Opera sa s-a distins în literatura interbelică printr-un suflu nou, original. Cuvântului i-a atribuit semnificații adânci și le-a făcut să devină „cuvinte potrivite”.

„Mii de cuvinte potrivite cu semnificații adânci” au sosit și la concursul literar internațional organizat de doamna profesoară Mărioara Sfera, cu prilejul marcării a 140 de ani de la nașterea poetului. Concursul s-a desfășurat  sub auspiciile Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia. Pe adresa de e-mail a organizatorilor au ajuns versuri, proză, eseuri și lucrări științifice.  Comisia de evaluare a creațiilor literare (conf. univ. dr. Virginia Popovici – preşedintele juriului, Mariana Stratulat, poetă şi jurnalistă – membră, drd Valentin Mic, poet şi jurnalist, membru și drd. Marioara Sfera, profesoară şi inițiatoarea concursului, membră) a analizat toate creațiile pe care le-a repartizat în două categorii: poezie şi proză. Participanții au încercat să se încadreze în cele trei teme propuse de organizatori: „Lumea copilăriei în creațiile lui Arghezi” (clasele V-VIII);  „Lumea lui Arghezi între două universuri” (liceu și școală medie) și „Filosofii paralele ale miracolului lui Arghezi” (studenți și adulți). În decurs de 10 zile la concurs au sosit 47 de creații din România şi  Serbia, dintre care 14 în versuri și 33 în proză. Criteriile de evaluare au fost următoarele: originalitatea abordării și a tehnicilor narative, expresivitatea, acuratețea exprimării, varietatea vocabularului, respectarea ortografiei în vigoare, valoarea estetică/ impresia creată asupra cititorului.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 30 mai 2020.