Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări,

Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Т: +381 21 487 46 02, 487 45 58, 487 42 62

ounz@vojvodinа.gov.rs

NUMĂRUL: 128-451-1032/202001

DATA: 20 februarie 2020

În baza articolului 6 alineatul 1 din Regulamentul privind condițiile de compensare a cheltuielilor de transport ale elevilor de școală medie din P.A. Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 6/17) şi Regulamentului de modificare a Regulamentului privind condițiile de compensare a cheltuielilor de transport ale elevilor de școală medie din P.A. Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 7/18), raportat la Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 54/19), şi Deciziei secretarului provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale – comunităţile naţionale numărul: 128-031-241/2016-1 din 28.11.2018, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) publică

CONCURS

PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE ELEVILOR DE ŞCOALĂ MEDIE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA PENTRU ANUL 2020

Concursul se publică pentru cuantumul mijloacelor asigurate în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 în partea specială a Secretariatului pentru compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie din P.A. Voivodina pentru anul 2020, în cuantum de 183.000.000,00 dinari. Mijloacele sunt destinate pentru cheltuielile de transport ale elevilor de şcoală medie în transportul interurban care fac naveta domiciliu-şcoală în fiecare zi.

CONDIȚIILE CONCURSULUI

 1. Semnatarii cererilor

Beneficiarii care au drept de participare la repartizarea mijloacelor sunt comunele şi oraşele din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

 1. Criteriile de repartizare a mijloacelor

Criteriile de repartizare a mijloacelor conform Regulamentului privind condițiile de compensare a cheltuielilor de transport ale elevilor de școală medie din P.A. Voivodina sunt:

  • numărul elevilor de şcoală medie din teritoriul comunei sau oraşului care fac naveta domiciliu-şcoală în fiecare zi,

  • distanţa parcursă,

  • gradul de dezvoltare a comunei sau oraşului din P.A. Voivodina, stabilit prin actul Guvernului Republicii Serbia şi

  • posibilitatea de finanţare din bugetul comunal/orăşenesc.

MODUL DE PREZENTARE A CERERILOR

Cererile pentru repartizarea mijloacelor se prezintă pe formularul unic al Secretariatului (cu anexele). Documentaţia completă pentru concurs se poate prelua începând cu 20 februarie 2020 pe web adresa Secretariatului: www.puma.vojvodina.gov.rs

Anexat Cererii, semnatarul trebuie să prezinte:

 • Anexa nr. 1 şi 1a – Tabele privind calculul cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie,

 • Anexa nr. 2 – Tabelul cu date elementare referitoare la compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie,

 • Anexa nr. 3 – Lista elevilor de şcoală medie – navetişti în transportul interurban în anul şcolar 2019/2020 în teritoriul comunei/oraşului,

 • Anexa nr. 4 – Planul financiar pentru compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie din comună/oraş cu estimarea mijloacelor necesare pentru anul 2020

Cererile se remit prin poştă pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minoritățile Naționale – Comunităţile Naţionale cu menţiunea „Pentru Concursul – compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sau se prezintă personal, la registratura organelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad (la parterul edificiului Guvernului Provincial).

Termenul de prezentare a cererilor la Concurs este 17 martie 2020.

Secretariatul îşi rezervă dreptul de a solicita semnatarilor cererilor, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare, respectiv de a stabili îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea mijloacelor.

Cererile sosite după termenul prevăzut și cele incomplete nu vor fi examinate.

Rezultatele Concursului vor fi publicate pe pagina de Internet a Secretariatului.

Informații suplimentare referitoare la Concurs, se pot obţine la Secretariat, la numerele de telefon: 021/487 46 02, 487 45 58 și 487 42 62.

C.A. SECRETARULUI PROVINCIAL

Milan Kovačević

locţiitorul secretarului provincial