În ce fel completează literatura pentru copii ansamblul valorilor create de românii din Voivodina? Care este rolul părinților și al cadrelor didactice în formarea cititorilor de mâine? Iată câteva dintre aspectele despre care ne-a vorbit conf.univ. dr. Brândușa Juică, la apariția cărții ,,Privind spre copilărie”.

Unul dintre rolurile literaturii pentru copii este să ajute la formarea personalității copilului. Cum face acest lucru literatura pentru copii în limba română din Voivodina?

Literatura pentru copii joacă un rol semnificativ în dezvoltarea şi evoluţia copilului în societate. La fel ca literatura majoră, literatura pentru copii este artă a cuvântului, care are menirea de a satisface interesele de cunoaştere şi necesităţile de formare ale copiilor, având un mod specific de abordare şi reflectare a realităţii în raport cu particularităţile de vârstă ale acestora. Beneficiile directe aduse de literatură sunt multiple şi reprezintă subiectul multor studii de specialitate.

La fel ca în literatura naţională şi cea universală, literatura pentru copii scrisă în limba română în Voivodina, Republica Serbia, cuprinde creaţii literare menite copiilor, precum şi opere care nu au fost scrise special pentru copii, dar sunt încadrate în literatura pentru copii datorită accesibilităţii lor şi a valenţelor educativ-instructive.

Privită ca parte integrantă a literaturii române din Voivodina, literatura pentru copii completează ansamblul de valori autentice create de românii de pe aceste meleaguri, contribuind la o mai bună înţelegere a identităţii culturale.

În spaţiul nostru cultural cărţile pentru copii au devenit mijloace didactice. Fragmente din ele sunt incluse în manualele şi lecturile şcolare, utilizate în învăţământul cu predare în limba română. Selecţia acestor texte are la bază recomandările Programei şcolare.

Creaţiile pentru copii, sau accesibile acestora, semnate de scriitorii noştri pot fi întâlnite şi în scenariile activităţilor extracurriculare. În acest context, cadrele didactice dispun de libertatea alegerii.

În situaţiile amintite, literatura pentru copii deţine un rol important în învăţarea limbii române literare, în realizarea obiectivelor educaţionale şi în dezvoltarea simţului estetic.

Privită din punct de vedere al temelor abordate, literatura română din Voivodina oferă copiilor posibilitatea de a păşi în universul copilăriei de ieri şi de astăzi, de a dobâdi informaţii despre lumea satului bănăţean tradiţional, despre frumuseţile naturii surprinse în diferite anotimpuri. Jocurile şi jucăriile zămislite în miresmele diverselor timpuri şi anotimpuri sporesc farmecul spaţiului literar menit copiilor. Autobiografia, ficţiunea şi imaginea lumii contemporane sunt cuvintele cheie ale literaturii pentru copii în limba română din Voivodina.

Sunteți și autoare de manuale, iar la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov” din Vârșeț predați limba română și literatura pentru copii. În ce măsură copiii își cunosc scriitorii și îi citesc?

În calitate de autor de manuale, la fel ca şi colegii mei, am respectat în primul rând prevederile Programei şcolare pentru ciclul primar. Manualele au structură eterogenă, cuprind creaţii care provin din literatura română (categoria cea mai extinsă), din literatura universală, creaţii ale scriitorilor români din Serbia şi traduceri din limba sârbă. Textele literare cuprinse în aceste manuale abordează teme diverse care se pot clasifica în mai multe categorii, precum: copilăria, natura, contextul social etc. Autorii sunt, în general, scriitori cunoscuţi, ca de exemplu clasicii literaturii române, precum şi scriitori mai tineri care au scris pentru copii. Literatura română din Voivodina este reprezentată prin poezii ale scriitorilor din diferite generaţii, selectate, în cele mai dese cazuri, în baza principiului accesibilităţii.

În prezent, la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov” din Vârșeț lucrez ca profesor metodist pentru disciplina de studiu metodica dezvoltării vorbirii, în schimb la Facultatea de Învăţători din Belgrad, Departamentul din Vârşeţ, predau cursuri de literatură pentru copii. Din această postură, pot privi raportul scriitor-publicul cititor avizat în cadrul activităţilor de mentorat, dar şi prin realizarea unor lucrări de specialitate. Spre exemplificare aş menţiona coordonarea directă a unor teze de licenţă şi master, care cuprind cercetări referitoare la acest aspect. Informaţiile pe care le obţinem sunt impresionante. Rezultatele cercetărilor ilustrează stări de fapt actuale, cu aspecte pozitive şi negative. Ne folosim de ele în orientarea profesională a viitorilor învăţători, respectiv profesori în învăţământul primar cu predare în limba română.

O disciplină de studiu cu nume deosebit de atractiv – literatura şi lumea copilăriei – voi avea plăcerea să o predau, începând cu anul universitar 2019-2020, studenţilor români care îşi vor continua studiile cu programul de master, la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov” din Vârșeț. Prevăd o nouă provocare, în sensul bun al cuvântului, cu efecte benefice, atât pentru mine, cât şi pentru viitorii masteranzi.

Marina ANCAIȚAN

Interviul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 2 februarie 2019.