Lumea și noi

CONFERINţĂ DESPRE ALEGERILE PENTRU CONSILIILE NAţIONALE

Centrul pentru Analiza Migrării şi Forumul pentru Relaţiile Etnice au organizat pe data de 21 noiembrie, la Centrul Media din Belgrad, o conferinţă la care a fost făcută o analiză comparativă a alegerilor pentru consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale din Serbia. La discuţii au participat reprezentanţi din partea ONG-urilor, instituţiilor de stat şi minorităţilor naţionale.
Reprezentanta consiliului de administraţie al Centrului pentru Analiza Migrării, Biljana Jović, a spus că la organizaţia lor au sosit mai multe raporturi în care au fost sesizate neregularităţi, iar informaţiile privind presiunile au fost transmise instituţiilor abilitate şi corpului diplomatic.Procesul electoral a fost marcat de numeroase nerecularităţi de presiuni puternice ale partidelor politice de la putere şi de o retorică agresivă a menţionat Jovic.

El a adăugat că alegerile precedente problemele amintite au fost o excepţie şi nu o regulă.

VALENTIN MIC

Articolul integral îl puteţi citi în ziarul”Libertatea” din 1 decembrie 2018alegerile consililor naţionale