PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, KLAUS-WERNER IOHANNIS, A ACORDAT NOI DISTINCŢII PENTRU C.P.E. „LIBERTATEA” ŞI S.L.A. „TIBISCUS”

Vasile Barbu, președintele S.L.A. Tibiscus din Uzdin, Excelența Sa Gheorghe Dinu, consul general al României la Vârșeț și Nicu Ciobanu, director al C.P.E. Libertatea

În semn de apreciere pentru eforturile uriaşe depuse de-a lungul timpului în vederea conservării limbii, obiceiurilor şi identităţii românilor din Republica Serbia, preşedintele României, Klaus-Werner Iohannis, a conferit Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de Ofiţer, Categoria F – Promovarea culturii, revistei de literatură, artă şi cultură „Lumina”, redactată de Ioan Baba. Cu aceeaşi distincţie a fost decorată şi Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin.

Ceremonia de decorare, care a avut loc pe data de 25 aprilie, într-un cadru solemn, la Consulatul României de la Vârşeţ, a fost inaugurată prin intonarea imnului României. Distincţiile au fost decernate domnilor Nicu Ciobanu, directorul Casei de Presă şi Editură „Libertatea” şi Vasile Barbu, preşedintele Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus”.

Decorarea s-a făcut la propunerea domnului Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vârşeţ, care a mărturisit următoarele: „A fost în puterea şi dorinţa mea să propun preşedintelui României, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, să acorde înalte distincţii ale statului român unor societăţi şi organizaţii ale etnicilor români de aici. Mărturisesc că mi-a fost foarte greu să aleg. Sunt selectiv şi nu fac rabat de la calitate. Am propus opt societăţi spre decorare şi, spre bucuria mea, aceasta s-a aprobat. Am decorat cel mai important mijloc de informare al românilor – Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, o societate foarte complexă. Acum am decorat revista „Lumina”, care în opinia mea este o creaţie intelectuală de cel mai înalt nivel şi are o legătură excepţională cu patria-mamă. Spre deosebire de „Lumina”, care este manifestarea supremă a mediului intelectual de aici, S.L.A. „Tibiscus” este o societate care se remarcă prin diversivitatea activităţilor sale, de la seminare, până la manifestări dedicate păstrării identităţii noastre spirituale”. La final, Excelenţa Sa Gheorghe Dinu i-a îndemnat pe românii de aici la unitate.

Vasile Barbu a menţionat că pentru cei ce îşi dau contribuţia la Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” această decoraţie înseamnă o mare cinste: „Este cel mai însemnat premiu pe care Uzdinul l-a primit în decursul istoriei sale. Fără îndoială că cei care au venit cu propunerea s-au gândit bine. De 30 de ani trudim în ogorul fertil al culturii şi spiritualităţii româneşti, organizând mai multe manifestării culturale al căror obiectiv este propăşirea şi păstrarea fiinţei noastre naţionale. Avem colaborări cu asociaţii importante din patria-mamă. Publicăm reviste, cărţi. Toate activităţile s-au rotunjit prin acordarea acestei prestigioase distincţii”.

Nicu Ciobanu a mulţumit consulului Gheorghe Dinu şi preşedintelui Klaus-Werner Iohannis pentru faptul că au apreciat activitatea C.P.E. „Libertatea” şi a compartimentelor sale, astfel că azi i-a revenit această decoraţie valoroasă. „Această decoraţie ne onorează! Revista „Lumina” este o publicaţie deosebit de importantă pentru spaţiul românesc, cultural, literar, lingvistic, intelectual. Este revista de literatură, artă şi cultură apărută în 1947, într-un cadru autentic. Revista a persistat în ideea de a promova şi de a identifica scrisul românesc şi de a valorifica paginile de literatură şi creaţie originală autentică. Încă de la primul număr, „Lumina” s-a impus drept acea publicaţie care trebuia să contureze viaţa literară, culturală, artistică, în definitiv a unei lumi minoritare, chiar dacă azi, prin conţinut, revista demult a părăsit cadrul minoritar. Trebuie să ne amintim de toţi oamenii care pe parcursul celor 72 de ani au condus „Lumina”. Primul redactor a fost Vasile Vasko Popa. Au urmat Mihai Avramescu, Ion Bălan, Radu Flora, Emil Filip, Slavco Almăjan, Aurel Gavrilov, Simenon Lăzăreanu şi actualul redactor Ioan Baba”, a subliniat Nicu Ciobanu

Pornind de la îndemnul spre unitate adresat de consulul Gheorghe Dinu, Nicu Ciobanu a ţinut să evidenţieze următoarele: „ştiu că este un moment festiv, dar totuşi trebuie spus câte ceva. Dvs. ne îndemnaţi spre unitate, în Săptămâna Luminată, însă trebuie să mai ştiţi că noi avem mari probleme. Vorbim ca intelectualii români să se angajeze în problemele noastre, dar cum să se angajeze intelectualii români şi cine să se angajeze, din moment ce avem un Consiliu Naţional care este fondatorul Casei şi care nu simte această pulsaţie intelectuală şi culturală românească, nu simte nimic.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 19 din 11 mai 2019