Periscop local - Alibunar

Construirea sistemului de canalizare publică

Construirea sistemului de canalizare publică

 

Construirea sistemului de canalizare publică

 

Autorităţile comunale au iniţiat elaborarea unui document referitor la construcția reţelei de scurgere a apelor torenţiale. În acest sens,  se prevede construirea unei reţele de colectare a apelor freatice care pot provoca inundaţii în localitățile unde exist acest risc:  Banatski Karlovac, Alibunar, Nicolinţ, Sân-Mihai și Seleuş.  Așa cum a comunicat Sectorul comunal pentru protecția mediului, în anii trecuți,  când  această zonă a fost afectată de precipitați abundente, locuitorii satelor amintite mai sus au fost păgubiți. Autorităţile locale au intervenit la momentul oportun.  Sinistraţii au fost salvaţi, dar  nu și despăgubiţi întrucât nu aveau bunuri asigurate în caz de calamitate naturală.  Cu intenţia de a evita astfel de situații,  primii oameni ai comunei şi-au propus construcția unui sistem unic de  scurgere şi colectare a apelor torenţiale.

Conform legislației în vigoare, documentaţia tehnică elaborată de autoguvernarea locală a fost aprobată de organele abilitate. În perioada care urmează vor fi accesate  fondurile provinciale şi republicane.

Potrivit acestui document, sistemul de canalizare, care va fi reamenajat, va  face posibilă racordarea unui cămin spre reţea, iar exploatarea, întreţinerea şi repararea lor sunt în sarcina întreprinderii abilitate.

                                                                                            Ion Mărgan

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea” nr.11, din 17 martie 2018

 

 

Conform legislației în vigoare, documentaţia tehnică elaborată de autoguvernarea locală a fost aprobată de organele abilitate. În perioada care urmează vor fi accesate  fondurile provinciale şi republicane.

Potrivit acestui document, sistemul de canalizare, care va fi reamenajat, va  face posibilă racordarea unui cămin spre reţea, iar exploatarea, întreţinerea şi repararea lor sunt în sarcina întreprinderii abilitate.

Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţiile private ale  beneficiarilor se face prin căminul de racord,  care este ultima componentă a reţelei publice de canalizare. Lucrările de racordare vor fi executate  de o firmă specializată. Beneficiarul care se află în posesia acestei reţele este obligat să mențină sistemul  în stare funcțională.

Proiectul prevede eliminarea apelor uzate menajere şi a celor industriale, ceea ce  se poate face numai prin reţeaua de canalizare a apelor uzate. În situația în care nu este posibilă racordarea  la sistemele publice de canalizare, firmele de salubrizare sunt obligate să asigure instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi eliminarea apelor uzate,  în aşa fel încât ele să nu constituie un pericol pentru sănătate.

Este interzisă eliminarea apelor uzate menajere direct pe sol sau în bazinele naturale de apă, precum și vărsarea lor  în zona de protecţie  a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă.

Apele uzate provenite de la căminele sanitare  şi de la orice alte unităţi care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau poluează cu substanţe chimice, se vor trata în incinta unităţilor respective, asigurându-se dezinfecţia şi decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.

În baza celor precizate în acest studiu, canalele deschise pot fi folosite numai pentru eliminarea apelor atmosferice în cazul în care localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie întreţinute permanent în bună stare de funcţionare, prin curăţarea şi repararea defecţiunilor.