limba vlahă
Polemicile create de ideologi și nespecialiști în jurul limbii vlahe din Serbia de Nord-Est au darul de a ne depărta de fondul chestiunii, adică de originea traco-getico-dacă a limbii române. Cum precizam, limba vlahă este tot una cu limba română. Deci nu este vorba de două limbi. Pentru a continua să demonstrăm acest adevăr vom arunca un arc peste timp și ne vom întoarce la Condexul Rohonczi, păstrat la Arhivele Academiei de Științe a Ungariei, care face mențiuni senzaționale despre daci, răsturnând astfel teoria că dacii nu sunt identificați în izvoare scrise.

Misteriosul manuscris este scris în secolele XI și XII în limba daco-romană (latina vulgară) cu litere aparținând alfabetului dacic, descifrate de cercetătoarea Viorica Enachiuc.Studiind textele (autentice cântece ale vlahilor) Condexului,  aceasta ajunge la concluzia că semnele cuprinse în cele 448 de pagini alcătuite în cele 150 de caractere ale alfabetului dacic, acestea mai fiind utilizate și de ,,indo-europeni în epoca bronzului”.Fiecare pagină cuprinde 9-14 șiruri  (care se citesc de la stânga la dreapta și de jos în sus) și 86 de miniaturi cu scene religioase și laice. Care este importanța lui pentru cultura și istoria română?

În primul rând el ne furnizează informații despre ,,înfiinţarea statului centralizat blak (vlah) sub conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 şi 1101”, cu accent pe organizarea administrativă şi militară a ţării ,,ce se numea Dacia”, ale cărei hotare se întindeau de la Tisa la Nistru şi Marea Neagră, ,,de la Dunăre spre nord, până la izvoarele Nistrului”. Aflăm astfel că ,,Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina – cetatea din insula Păcuiul lui Soare”. Iată textul „Jurământului tinerilor blaki”, așa cum a fost el interpretat de mult controversata Viorica Enăchiuc: „O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor, înşelător, să nu primeşti a te uni cu proorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit vei fi cântecul cetăţii aud îndelung. Mergeţi vioi, juraţi pe căciulă, pe puternica căciulă. Să juri cu maturitate şi cu convingere! Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu! Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău, mergi cu jurământ puternic!”

        Prof. dr. Florian COPCEA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 aprilie-05 mai 2019