cupa
Aceste competiții s-au transformat pe parcursul anilor în adevărate manifestări sportive, devenite tradiționale și fiind sprijinite și de organizațiile sportive din comunele bănățene și de cele de nivel provincial.

La organizarea lor și-au adus contribuția majoritatea membrilor redacției ziarului. Un rol deosebit în inițierea și organizarea lor l-au avut, totuși, redactorii rubricii sportive a ziarului. În primul an de organizare a competițiilor, de ele s-a ocupat Lucian Coracu, pe urmă timp îndelungat, Gheorghe Bosioc iar în ultimii ani Nicolae Moisă, actualul redactor al rubricii sportive. Aceste competiții, pe lângă că au contribuit în mare măsură la afirmarea și popularizarea ziarului și la apropierea lui de cititori, îndeosebi de cititorii tineri, au legat mii de prietenii indiferent de vârstă și de apartenență națională. Numeroase echipe și sportivi români din satele noastre au ieșit din anonimat tocmai datorită succeselor obținute la ,,Cupa Libertății”, numeroase echipe încadrându-se și în competițiile oficiale, la diferite niveluri, obținând și acolo rezultate valoroase.

În perioada respectivă ,,Libertatea” a apărut tot în 12 pagini. În ianuarie 1960, Ion Tăpălagă este reales în funcția de director al Casei, funcție pe care o exercită doar până în octombrie, când pleacă la Panciova. În continuare, la funcția de director este numit Aurel Trifu, care îndeplinește și funcția de redactor șef al ziarului. Redacția „Libertății” era în anii 1960 alcătuită din următorii ziariști: Andrei Popin, Valeriu Nistor, Luca Nicolae, o perioadă de câțiva ani și Velico Opricici, Ilie Dolinga, Măria Dolinga, Cornel Bălică, Milovan Mândruț, Lucian Coracu și Simion Drăguța. În anul 1960 vine în redacție Gheorghe Bosioc, iar în 1961 revine și Mihai Condali.

 

Costa Roşu

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 4 aprilie 2020.