marea unire alba iulia
Delegaţia oficială a românilor din Banatul sârbesc la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a fost compusă aşa cum rezultă din cercetările noastrem inclusive din cele efectuate în Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, din 51 de persoane (44 de delegaţi ai cercurilor electorale şi 7 ca „deputaţi de drept”)
marea unire alba iulia

Din această delegaţie au făcut parte persoane  din diverse clase şi categorii sociale, între care şase cadre didactice: Teodor Cătălina, Romulus Silviu Molin, Iosif Popa, Nicolae Raicu, Patrichie Râmneanţu şi Pavel Rudeanu. Nu e exclus, dimpotrivă, ca numărul lor să fi fost ceva mai mare, aceasta dacă avem în vedere aspectul că la 12 din cei 51 de delegaţi n-am reuşit, în pofida strădaniilor noastre, să le aflăm profesia. Din respect pentru memoria acestor înaintaşi, în cele ce urmează vom creiona biografia unora dintre ei punând la dispoziţia celor interesaţi informaţiile pe care le-am obţinut, cu suficientă dificultate.

Între persoanele cu mare prestigiu în Banatul sârbesc a fost ROMULUS SILVIU MOLIN. Era originar  din Vârşeţ (anul naşterii: 1886) fiind de profesie dascăl, meserie pe care a făcut-o cu pasiune atât la catedră cât şi pri scrieriler sale dedicate procesului de învăţământ. Dealtfel, a fost un consecvent colaborator al unor reviste pedagogice, între care „Educatorul”,în paginile căruia a semnat o serie de articole „Şcoala şi familia”, „Monografii şcolare săteşti”, „Poziţia învăţătorului în armată” etc.

În articolele sale sublinia scopul practic al învăţăturii ca principiu general („nu pentru şcoală ci pentru viaţă învăţăm”) ori necesitatea colaborării strânse  dintre şcoală şi familie („poate fi şcoală oricât de bună şi învăţătorul ei cel mai harnic, munca lui va fi zădărnicită, dacă familia nu-i dă o mână de ajtor” – vezi R.S. Molin, „Şcoala şi familia” şi „Educatorul”, 1909,nr. 3/1909, p. 37); de asemenea, a colaborat la „Almanahul Banatului” al cărui redactor responsabil a fost în anul 1909.

Articolul integral îl puteţi citi în  numărul 5 din 3 februarie 2018