Omul de la catedră, învăţătorul sau profesorul, are mai multe sarcini: să-i înveţe necontenit pe alţii, să înveţe pentru el, dar să ştie totul pentru toţi. Doamna învăţătoare Steluţa Condan, cadru didactic de excepție, şi-a dedicat cu multă dragoste și devotament întreaga activitate pregătind cu mult profesionalism zece generații de elevi.

Doamna învăţătoare Steluţa Condan (născută Pența) a plecat dintre noi, lăsând însă o amprentă de dăscăliţă excepţională care a înnobilat meseria de şlefuitor de generaţii. Era genul de învăţătoare severă şi strictă, care nu ieşea din clasă până când fiecare elev nu avea lecţia înţeleasă şi pe cât posibil învăţată. Aparţine generaţiilor de dascăli din vremea când la noi dascălul şi profesorul a fost respectat de către elevi, părinţi şi societate.

Doamna învățătoare Steluţa s-a născut la 2 noiembrie 1933, la Petrovasâla. Urmează cursurile şcolii primare din satul natal în vremurile tulburi din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar după aceea și cursurile Școlii Normale de Învăţători din Vârşeţ. În anul 1952 începe să lucreze la școala elementară din Nicolinţ unde timp de doi ani predă matematică. Se întoarce, apoi, în satul natal, unde la început predă matematică, iar din anul 1955 este angajată pe post de învăţătoare la clasele I-IV, post pe care îl va deține până în anul 1993, când iese la pensie.

În spatele fiecărui om, bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl care îi sculptează caracterul. Doamna învăţătoare Steluţa este în spatele multor elevi, azi părinţi, bunici, ori în spatele multor adulţi de altădată, de la şcoala serală de matematică. A pus condeiul în mână și a introdus în lumea cunoașterii atâtea generații de elevi, mulți dintre ei devenind adulți realizați, profesori, doctori, ingineri, economiști etc. De aceea, doamnei învățătoare cu dreptul îi revine onorificul titlu de semănătoare a cunoştinţelor, a frumosului şi a binelui.

Doamna învăţătoare Steluţa a fost pentru colectivul ei un reper, un model, dar și o femeie și o mamă deosebită. Nu se ridică prea mulți oameni la valoarea învățătoarei Steluța. Înzestrată cu talent didactic, cu tact și optimism pedagogic, căuta, în permanență, să fie un exemplu atât în ceea ce privește pregătirea profesionională, cât şi conduita sa. Totodată, doamna învățătoare participă, alături de colegii ei la toate acţiunile culturale şi de interes obştesc și se bucură de respect atât din partea elevilor, cât şi a părinţilor.

Imaginea unui învăţător bun, aşa cum a fost, îi va urmări pe elevi întreaga lor viaţă, căci aceasta rămâne întipărită în minte ca o amintire frumoasă și benefică pentru totdeauna. Astăzi cu toţii îi aduc mulţumiri pentru munca imensă, răbdarea și devotamentul depus în educaţia elevilor de altădată din Petrovasâla şi a celor plecaţi peste hotare.

Cea mai mare bucurie îi erau fiii ei Emilian şi Gelu, pentru care a trăit şi a luptat dorind ca într-o zi să-i vadă realizați. Truda mamei a fost răsplătită. Cei doi fii au devenit unul judecător, apoi avocat, iar celălalt avocat. Cu o fericire imensă şi visuri împlinite continuă să îngrijească cei patru nepoţi.

În ultimii doi ani de viaţă se îmbolnăveşte, însă dragostea de copii şi de nepoţi o ţin în viaţă. A trăit pentru copiii ei şi dragii ei nepoţi până în ultima clipă. Pe data de 10 octombrie 2019 trece în lumea de dincolo.

Pios omagiu și amintire veșnică!

Prof. Traian Trifu CĂTA