ȘEDINȚA CONSILIULUI EXECUTIV AL MARELUI FESTIVAL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA – SERBIA

Sâmbătă, 29 iunie a. c., în incinta Căminului Cultural din Doloave a avut loc şedinţa Consiliului Executiv al Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina .

Au fost prezenți 9 din cei 11 membri, cât numără acest organ reprezentativ, precum şi preşedintele Comisiei Artistice şi reprezentanţi ai gazdelor.

Ședința a fost prezidată de Dorel Cina, președintele Consiliului Executiv, şi la început a fost prezentat Raportul preşedintelui Comitetului Local de Organizare al Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina, care a avut loc recent la Doloave. Pornind de la acest raport, cei prezenţi au ajuns la concluzia că cea de-a VIII-a ediţie a acestui festival a fost una reuşită şi că dolovenii sunt pregătiţi şi în continuare şi au posibilităţi să organizeze Marele Festival.

Punctele principale de pe ordinea de zi a şedinţei au fost legate de organizarea ediţiei a 59-a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina, care va avea loc în perioada 21-23 august a.c. la Doloave. S-a discutat despre tipărirea diplomelor, invitaţiilor şi afişelor, întocmirea scenariului Festivalului, editarea şi tipărirea periodicului “Tezaur Bănăţean” şi s-a ales componenţa juriului.

Ediţia din acest an a Festivalului se va desfăşura în cadrul a trei spectacole. În primele două zile se vor prezenta în concurenţă ansamblurile societăţilor si căminelor culturale, precum şi soliştii vocali şi instrumentişti. Conform raportului preşedintelui Comisiei Artistice a Festivalului, Petru Popa, la cele două audiţii care au avut loc şi-au aunuţat participarea 44 de solişti vocali şi instrumentişti, dintre care 36 vor intra în programul competitiv.

Consiliul Executiv al Marelui Festival al Românilor din Voivodina

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 6 iulie 2019