Voivodina

DE LA MINISTERUL AGRICULTURII: Subvenții pentru electrificarea câmpurilor

DE LA MINISTERUL AGRICULTURII: Subvenții pentru electrificarea câmpurilor

În cheltuielile care ating suma de 800.000 de dinari sunt incluse valoarea conductelor electrice și echipamentul corespunzător, pregătirea terenului și conectarea la rețeaua electrică.

Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor a adoptat Regulamentul privind subvențiile pentru investițiile în averea fizică a gospodăriilor agricole pentru electrificrea câmpurilor. Acest regulament prescrie detaliat condițiile și modul de realizarea a drepturilor la subvenții, formularele pentru cereri, precum și suma maximă pe care o poate obţine fiecare beneficiar.

Subiectul subvențiilor îl constituie cheltuielile acceptabile ale investițiilor în electrificarea câmpurilor. Aceste cheltuieli includ cumpărarea conductelor electrice și a celorlalte echipamente necesare, pregătirea terenului și conectarea la rețeaua electrică.

Drept la subvenții au persoanele înmatriculate în Registrul Gospodăriilor Agricole și care au statut activ, persoanele fizice – promotori ai gospodăriilor agricole comerciale, antreprenorii, societățile economice și cooperativele agricole care au cel puțin cinci membri şi sunt înmatriculate în Registru.

Subvențiile se determină procentual în raport cu valoarea investițiilor acceptabile în conformitate cu legea care reglementează subvențiile în agricultură şi dezvoltarea rurală, respectiv cu prescripțiile speicale care reglementează repartizarea subvențiilor în agricultură și dezvoltarea rurală.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 17 din 25 aprilie 2020