Periscop local - Alibunar

Din activitatea Consiliului Comunității Locale din Seleuș Reamenajarea obiectivelor de interes vital

Din activitatea Consiliului Comunității Locale din Seleuș  Reamenajarea obiectivelor de interes vital
Reamenajarea obiectivelor de interes vital

La Seleuş viaţa nu s-a oprit din cauza influenţei negative a virusului contagios. Sătenii au depus eforturi comune pentru a înfrunta greutăţile cu care s-au confruntat şi să readucă viaţa pe făgaşul dorit. Noua componenţă a conducerii locale în frunte cu dr. Ion Baba, cunoscut activist cultural, a iniţiat câteva acţiuni de amploare care s-au referit la amenajarea infrastructurii locale.
– La prima şedinţă a Consiliului Local am trasat activităţile prioritare în ceea ce priveşte revitalizarea vieţii sociale şi economice. Ţinând cont de faptul că la Seleuş totdeauna a existat o activitate culturală fructuoasă, iar clădirea Căminului Cultural era într-o stare deplorabilă, am întreprins unele acţiuni de asanare a acestui obiectiv. A fost înfiinţată şi o fundaţie culturală – ,,Hyperion”, în fruntea căreia se află tinere talente care doresc să reanimeze viaţa culturală în sat. Ne bucură acest lucru şi le vom acorda sprijin în realizarea ţelurilor propuse. În ceea ce priveşte reamenajarea infrastructurii locale, ne-am propus ca prioritate instalarea ferestrelor termoizolante şi eliminarea igrasiei din încăperi, precum şi efectuarea unor acţiuni de reparare a obiectivelor de interes obştesc. Sperăm să le realizăm pe toate până la finele anului în curs, bineînţeles dacă vor fi asigurate surse financiare din partea autorităţilor comunale. Avem deplină încredere în noua conducere a Comunei Alibunar şi aşteptăm un sprijin considerabil din partea autorităţilor în frunte cu preşedinta Zorana Bratić. Potrivit informaţiilor de care dispunem, sursele vor fi distribuite comunităţilor locale în urma rectificării bugetului comunal. Spre marea mea fericire, după alegerile din luna iunie curent mi-a revenit onoarea să fiu ales în noua componenţă a Consiliului Comunal.

                                                                                                                                                                    Ion Mărgan

                                            Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 38 din 19 septembrie 2020