E delicat ca jurnalistul să intervieveze o persoană despre care știe puține date, cu atât mai mult cu cât persoana respectivă este o somitate într-un domeniu de care jurnalistul în cauză e străin. Este vorba despre dr. ing. Pavel Ștefan, cercetător științific gr. III la Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile al Universității Politehnica din Timișoara. În calitate de autor al Universității Politehnica, semnează invenții care sunt apreciate atât în România, cât și în străinătate. Până aici a parcurs un drum neobișnuit: mai întâi a învățat meseria și apoi a făcut studiile.

Îl cunoaștem la Festivalul Internațional de Invenții, Știință și Creație ,,Tesla Fest” din Novi Sad, unde prezintă pe postere zece invenții. La standul României, dar și la festival în ansamblul lui, e puțină lume. În aceste împrejurări ne convine acest fapt, pentru că îl vom putea cunoaște fără să fim deranjați.

Domnul inginer Pavel Ștefan e un om modest. Vorbește și se prezintă cu modestie, cu manierele unui om cult, dar ne așteaptă ca pe vechi prieteni deși ne vede pentru prima dată. ,,Bănățenii mei” – ne spune. Despre el vorbesc cel mai bine posterele afișate pe perete în care sunt redate invențiile echipei din care face parte împreună cu colegii săi.

Ne așezăm la masă și pornim reportofonul. ,,Am înțeles că ați făcut facultatea pe la 50 de ani. Cum a arătat viața d-voastră până atunci?” – este prima întrebare pe care i-o adresăm. Interlocutorul nostru o ia de la punctul zero. ,,Copilăria mea a fost una mai dificilă, de care nu prea aș vrea să-mi aduc aminte…”. Vocea lui se domolește. Să fie din cauza subiectului atins? Nu pare inhibat din cauza confesiunilor. Continuă: ,,Am făcut Școala Profesională de 3 ani în 1972, am avut maiștrii și profesori bine pregătiți profesional, am învățat bine, am fost conștiincios, disciplinat, calificându-mă în meseria de electrician, pe care și astăzi o mai practic. Totodată am continuat pregătirea profesională cu Școala de Maiștrii Electricieni”.

Face o pauză, de parcă ar cântări ceea ce urmează să ne spună. ,,Am lucrat mai mulți ani în domeniul medical dentar universitar, ocazia în care m-am implicat în mentenanța și rezolvarea mai multor probleme de ordin tehnic în instalațiile aferente domeniului medical și de tehnică dentară, astfel că am fost bine apreciat de personalul medical, fapt ce a contribuit ca un imbold în continuarea studiilor universitare”.

Adeptul faptelor și nu al vorbelor

,,Totodată în mediul profesional am urmat cursurile Facultății de Construcții – Departamentul de Instalații din Universitatea Politehnica Timișoara, masteratul și școala doctorală. A fost momentul prielnic să am și pregătire didactică. O profesie are două laturi: pregătirea profesională și partea practică. Eu am făcut mai întâi partea profesională practică și apoi studiile. Am început de jos, de la meseria de bază. Atât în facultate cât și la masterat, conform fișei Supliment la Diplomă, m-am clasat pe locul 2 din totalul de absolvenți ai Departamentului de Instalații, iar după terminarea Școlii Doctorale am obținut titlul de doctor în domeniul Inginerie Civilă”, povestește ing. Pavel Ștefan.

Astăzi este cercetător științific. ,,Unii te apreciază, alții nu. Eu sunt adeptul faptelor și nu al vorbelor. Acestea sunt faptele” – arată cu mâna spre posterele în care sunt redate invențiile. Continuă: ,,Sunt mulți care știu să vorbească frumos, iar vorbele nu sunt acoperite de lucruri de valoare. Valoarea unui om stă, în primul rând, în caracterul lui după care în ceea ce face, în domeniul lui profesional.

Marina ANCAIȚAN

Reportajul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 2 noiembrie 2019.