Spectacol de muzică, lumini și interpretare dramatică a versurilor eminesciene

În contextul celebrării Zilei Culturii Naționale și a 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, după mai bine de trei decenii, elevii a două școli generale din comunitatea românească din Serbia –  ,,Coriolan Doban“ din Coștei şi ,,Olga Petrov Radišić“ din Vârșeț, au pus în scenă dramatizarea celebrului poem „Luceafărul”, cu subtritare în limba sârbă. Spectacolul a fost prezentat în Amfiteatrul Mare al Școlii de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț, plin pânã la refuz, și a fost onorat de prezența distinșilor oaspeți: Alin Nicușor Ciocănea, secretar al Ambasadei României la Belgrad, Dragana Mitrović, primarul Orașului Vârșeț, Dinu Gheorghe, consulul general al României la Vârșeț, Dan Constantin, ministrul consilier al Consulatului României la Vârșeț, Veljko Stojanović, responsabil pentru Învățământ în Consiliul Executiv al Orașului Vârșeț, Octavian Suciu, președintele Uniunii Românilor din Serbia, Dorinel Stan, președintele Asocieției „Românii Independenți” din Serbia, directori ai școlior de pe teritoriul Vârșețului și reprezentanți ai vieții socio-culturală.

Punerea în scenă aparține prof. Natalia Stan și prof. Lenuța Urzescu. Cu acest prilej, Natalia Stan a menționat următoarele: „Literatura noastră a avut parte de-a lungul timpului de poeți adevărați, deosebit de talentați care ne-au lăsat o operă minunată. Deasupra tuturor, însă, a strălucit o stea, Luceafărul poeziei românești, o stea care nu se va stinge niciodată și poate niciodată nu va răsări alta mai strălucitoare decât ea. Această stea este Eminescu. Eminescu este cel mai de preț, dar pe care ni l-a dat vreodată literatura românescă.”

Alin Nicușor Ciocănea a dat citire telegramei trimisă de Excelența Sa, Oana Cristina Popa, ambasadorul României în Serbia, din care desprindem urmãtoarele: „Mihai Eminescu reprezintã simbolul spiritului creator al românilor de pretutindeni. Prin poezia eminesciană, cititorul descoperă frumusețea naturii, taina iubirii, dragostea față de neam și țară și frumusețea credinței. Autoritățile române au acordat o deosebită apreciere marelui poet român, locului și rolului său în contextul patrimoniului cultural și de cunoaștere al umanității.”

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 25 ianuarie 2020.